Research Project:
Hepatektomi yapılan ratlarda sugammadeks uygulamasının koagulasyon üzerindeki etkisinin ROTEM ile değerlendirilmesi

Loading...
Project Logo
Contributors
Funders
ID
1
Authors
Publications
Organizational Units
Description
Keywords
Sağlık Bilimleri
Health Sciences
Klinik Tıp (MED)
Clinical Medicine (MED)