Research Project:
Ülkemizde Doğal Olarak Yetişen Bazı Ağaç Mantarlarından İmmünomodülatör ve Antikanser Aktivite Gösteren Bileşiklerin İzolasyonları ve Yapılarının Aydınlatılması

dc.contributorTopçu, Gülaçtı
dc.contributorErol, Ebru
dc.contributorDuru, Mehmet Emin
dc.date.accessioned2023-02-17T07:53:06Z
dc.date.available2023-02-17T07:53:06Z
dc.date.issued2014-10-01
dc.descriptionÇok eski yıllardan bu yana tıbbi mantarlar, kanseri önleyici ve bağışıklık sisteminin güçlendirici (immunomodüler) olarak kullanıla gelmektedirler. Kuşkusuz bu özellikleri içerdikleri steroid,triterpen veözellikle sıcak suya geçen polisakkaritler gibimaddelerinden kaynaklanmaktadır.Mantarların modern tıp için önemli ilaç kaynaklarıpotansiyelleri olup olmadıklarını belirlemek için bilim insanları mantar türlerindenizole ettikleri lektinlerin, polisakkaritlerin, polisakkarit-peptitlerin, polisakkarit-proteinkomplekslerinin, lanosten tipi triterponoidlerin ve fenolik yapılı bileşiklerin antikanser,antioksidan, antitümör, antiviral, antibakteriyal, antifungal, antiinflamatuar, immunomodulatör aktiviteleri ve kolesterol düşürücü etkilerini araştırıp ortaya çıkarmışlardır.Mantarlarçok çeşitli tıbbi aktivitelere sahip olduğundan dolayı, yeni aktifmaddeizole edilebileceği beklentisi bulunmaktadır.Dünyada olduğu gibi Ülkemizde de çok çeşitli mantar türleri yetişmekte olup bu türleri ülkemiz ekonomisine kazandırmakgerekmektedir.Bu projededaha önce üzerinde hiçbir araştırma yapılmamış ve Anadolu’da doğal olarak yayılış gösteren ve ticari potansiyeli olanTricholoma anatolicum,T. focale,T. caligatumveT. fracticummantarlarınınodaşartlarında petrol eteri, aseton, metanol ve devamında sıcak su ile ekstreleri elde edildi.Elde edilen ekstrelerin fibroblast (L929),akciğerkanseri (H1299) ve meme kanseri (MCF-7)hücre hatları üzerinde sitotoksik aktiviteleri ve antioksidan aktiviteleri belirlendi. Elde edilen veriler ışığında antikanser ve antioksidan aktivitesi yüksek olan mantar ekstreleri fraksiyonlandırıldıve fraksiyonlarınantioksidan aktiviteleriDPPH ve ABTS radikal giderim aktivitelerine görebelirlendi. Antioksidan aktiviteleri yüksek çıkan fraksiyonlardan aktivite kontrollü olarak44 adet maddeizole edilip, yapıları aydınlatıldı. Yapıları aydınlatılan maddelerin16 adetilitaratürde bulunmayıp ilk defa bu proje ile yapıları belirlendi. Projede saflaştırma işlemlerindekolon kromatgrafisi, ince tabaka kromatografisi ve preparatif recycle HPLC-UV-RI sistemleri ve saf maddelerin yapılarının tayinindeNMR teknikleri (1D, 2D), EI-MS, FAB-MS veHRMS spektroskopik yöntemleri kullanıldı.Ayrıca, saflaştırılan ve yapıları tayin edilen bileşiklerinsitotoksik ve antioksidan aktiviteleri incelendi.Projeye konu olan mantarlardanelde edilen maddelerin bazılarının 50 μM’ın altında sitotoksik aktivite gösterdiği tespit edildi. Proje sonuçları bu mantarların ülkemiz ekonomisine katma değer sağlayabileceğibeklenentisini arttırmaktadır.
dc.descriptionMedicinal mushrooms have been widely used as anticancer and immunomodulatory agents since ancient times. There is no doubt that existency of polysaccharides which extracted using hot water, steroids and triterpenes. Therefore, they are possesed a potential source of modern medicines. Scientists have been searched mushrooms due to possible cures. Isolated lectins, polysaccharides, polysaccharide-peptides and polysaccharide-protein complexes, lanostan type triterpenes and phenolic compounds exhibiting anticancer, antioxidant, antitumor, antiviral, antibacterial, antifungal, intiinflammatory, immunodulatory and cholestrotory lowering activies have been isolated end elucidated from various mushrooms. Mushrooms have very diverse activities; thus isolation of new compounds are desired. Many mushroom species are growing naturally in our country as in all over the world. These valuable sources are needed to introduce to our economy.In this project, the cytotoxic effects on fibroblast (L929), lung (H1299) and breast cancer (MCF-7) cell lines, and antioxidant properties of petroleum ether, acetone, methanol as well as hot water extracts ofTricholoma anatolicum,T. focale,T. caligatumandT. fracticumhaving commercial value and growing naturally in Anotolia were evaluated. According to preliminary results, fractionations were conducted on the most bioactive extracts. Antioxidant activity of fractions were determined according to DPPH and ABTS radical scavenging activity tests. Activity guided fractionation of isolation possesed 44 compound which 16 of them being novel. Coloum chromatography, thin layer chromatography and recycle HPLC-UV-RI system were used for purification. The structures were elucidated using NMR (1D and 2D techniques), EI-MS, ESI-MS, FAB-MS and HRMS spectroscopic methods. Cytotoxic and anticancer activies of pure compounds were also determined according to the same bioactivities.Some of the purified compounds from mushrooms possessed cytotoxic activity lower than50 μM.The project results showed that these mushroom can increase the expectations for contributing the economy of our country.
dc.identifier114Z550
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12645/36297
dc.subjectTemel Bilimler
dc.subjectNatural Sciences
dc.subjectTemel Bilimler (SCI)
dc.subjectDoğa Bilimleri Genel
dc.subjectÇOK DİSİPLİNLİ BİLİMLER
dc.subjectNatural Sciences (SCI)
dc.subjectNATURAL SCIENCES, GENERAL
dc.subjectMULTIDISCIPLINARY SCIENCES
dc.subjectMultidisciplinary
dc.titleÜlkemizde Doğal Olarak Yetişen Bazı Ağaç Mantarlarından İmmünomodülatör ve Antikanser Aktivite Gösteren Bileşiklerin İzolasyonları ve Yapılarının Aydınlatılması
dspace.entity.typeProject
local.avesis.id143c0138-3e66-4bcf-8f9a-ab3e25ed2c6b
local.project.countryTürkiye
local.project.statusTamamlandı
local.project.typeTÜBİTAK Projesi
project.endDate2017-04-01
project.startDate2014-10-01
Files