Research Project:
Ortognatik Cerrahi Ameliyatlarında Farklı Tekniklerle Hazırlanan Cerrahi Splintlerin Doğruluğunun Karşılaştırılması

Loading...
Project Logo
Contributors
Funders
ID
12.2019/2
Authors
Publications
Organizational Units
Description
Keywords
Sağlık Bilimleri
Diş Hekimliği
Klinik Bilimler
Ağız, Diş-Çene Hastalıkları ve Cerrahisi
Ağız Diş Çene Cerrahisi
Health Sciences
Dentistry
Clinical Sciences
Oral, Maxillofacial and Surgery
Oral Tooth Surgery
Klinik Tıp (MED)
Klinik Tıp
DİŞ HEKİMLİĞİ, ORAL CERRAHİ VE TIP
Clinical Medicine (MED)
CLINICAL MEDICINE
DENTISTRY, ORAL SURGERY & MEDICINE
Orthodontics
Oral Surgery
Dentistry (miscellaneous)
Dental Hygiene
Periodontics
Dental Assisting
General Dentistry