Research Project:
Omega-3 balık yağı preparatlarında poliaromatik hidrokarbonların katı faz ekstraksiyonu ve HPLC ile tayini

Loading...
Project Logo
Contributors
Funders
ID
6.2017/14
Authors
Publications
Organizational Units
Description
Keywords
Kimya
Analitik Kimya
Temel Bilimler
Chemistry
Analytical Chemistry
Natural Sciences
Temel Bilimler (SCI)
KİMYA, ANALİTİK
Natural Sciences (SCI)
CHEMISTRY
CHEMISTRY, ANALYTICAL