Research Project:
Bezmialem Valide Sultan Kültürel Mirası Projesi

Loading...
Project Logo
Contributors
Funders
ID
TR10/18/YMP/0006
Authors
Publications
Organizational Units
Description
Tarihe mal olan hizmetleriyle en önemli vakıf kadın örneklerinden birisi olan Bezmialem Valide Sultan BVS hakkında toplumsal bilinç oluşturmak, vakıf kadın örneğini yasatarak gelecek nesillere aktarmak, vakıf eserleri hakkında farkındalık yaratmak ve bu sayede 700 yıllık Osmanlı mirasına katkıda bulunarak tarihe ışık tutmak amaçlanmıştır. Bezmialem Vakıf Üniversitesinin BVU elinde var olan ve birçok kurum ve kuruluşta dağınık halde bulunan, 1839-1928 tarihlerinde BVS'ın hayatı, kurmuş olduğu vakıflarına ait dönemi anlatan basılı ve dijital materyallerin toparlanıp tek bir çatı altında birleştirilerek, materyallerin dijital ortama aktarılması, künyelerinin hazırlanarak internet ortamında araştırmacıların kullanımına açılması, belirtilen döneme ait tarihi obje ve eserlerden oluşan müze koleksiyonunun müzecilik standartlarına uygun olarak oluşturulup halka açılması, materyallerin sergilenmesi ile referans bir fiziki/dijital/görsel arşiv ve müze kurularak BVU kültürel belleğinin oluşturulması
Keywords
Sosyal ve Beşeri Bilimler
Tarih
Osmanlı Müesseseleri ve Medeniyeti Tarihi
Arkeoloji ve Sanat Tarihi
Sanat Tarihi
Türk-İslam Sanatı
Kütüphanecilik
Bilgi ve Belge Yönetimi
Müzecilik
Social Sciences and Humanities
History
History of The Ottoman Instutionsand Civilization
Archaelogy and History of Art
History of Art
Turkish-Islamic Art
Library Sciences
Management of Information and Documents
Museology
Sanat ve Beşeri Bilimler (AHCI)
Sosyal Bilimler (SOC)
Sanat ve Beşeri Bilimler
Sosyal Bilimler Genel
ARKEOLOJİ
TARİH
BİLGİ BİLİMİ VE KÜTÜPHANE BİLİMİ
BEŞERİ BİLİMLER, ÇOKDİSİPLİNLİ
Arts & Humanities (AHCI)
Social Sciences (SOC)
ARTS & HUMANITIES
SOCIAL SCIENCES, GENERAL
ARCHAEOLOGY
HISTORY
INFORMATION SCIENCE & LIBRARY SCIENCE
HUMANITIES, MULTIDISCIPLINARY
Kütüphane ve Bilgi Bilimleri
Arkeoloji
Bilgi Sistemleri ve Yönetimi
Arkeoloji (sanat ve beşeri bilimler)
Sosyal Bilimler ve Beşeri Bilimler
Library and Information Sciences
Archeology
Information Systems and Management
Archeology (arts and humanities)
Social Sciences & Humanities