Research Project:
Astımda Birarada Uygulamaları Olan Roflumilast ve Montelukastın Plazmada Analizi İçin Yeni Bir Biyoanalitik Yöntem Geliştirilmesi ve Farmakokinetik Parametrelerinin Hesaplanması

Loading...
Project Logo
Contributors
Funders
ID
20210204E
Authors
Publications
Organizational Units
Description
Roflumilast antiinflamatuar etkiye sahip olan ve kronik obstrüktif akciğer hastalığı gibi akciğerlerin enflamatuvar durumlarının tedavisinde ağızdan uygulanan bir ilaç etken maddesidir. Kronik bronşit, agir ya da cok agir KOAH ve alevlenme oykusu olan hastalarda kortikosteroitlerle tedavi edilen orta ve şiddetli alevlenmelerde % 15-20 azalma sagladigi bilinmektedir. Montelukast, astım tedavisinde kullanılan güçlü ve spesifik bir sisteinil lökotrien D4 reseptör antagonistidir. Çocuklarda ve yetişkinlerde en sık görülen kronik, bulaşıcı olmayan hastalıklardan biri olan astım, çeşitli solunum semptomları ve değişken hava akımı sınırlaması ile karakterizedir. Her iki ilaç maddesi de birarada astim tedavisinde kullanilmaktadir. İnsan plazma örneklerinde roflumilast ve montelukastı belirlemek için LC-MS-MS, kromatografi, HPTLC, voltametri, HPLC gibi çeşitli analitik yöntemler kullanılmaktadır. Farmakokinetik, biyoyararlanım ve biyoeşdeğerlik çalışmalarını desteklemek için hassas, hızlı ve ekonomik bir analitik yöntem gereklidir. Herhangi bir ilacın yüksek performanslı sıvı kromatografi ile analizinin amacı; o ilacın kimliğini doğrulamak, kantitatif sonuçlar sağlamak ve ayrıca hastalığın tedavisinin ilerleyişini izlemektir. Ayrıca HPLC ilaç kaydından önce araştırma sırasında biyomedikal ve terapötik araştırmalar yoluyla insan vücudundaki normal ve hastalık sürecini daha iyi anlamak için de kullanılabilir. Plazma, serum veya idrar gibi biyolojik sıvılardaki ilaç ve metabolitlerin analizleri, sıvı kromatografisinin en zorlu ancak en yaygın kullanımlarından biridir. Kan, plazma veya serum, genellikle analitten çok daha yüksek konsantrasyonlarda bulunan çok sayıda endojen bileşik içerir.Bu çalışmada roflumilast ve montelukastin plazmada sıvı kromatografik analizleri için, ICH (Uluslararası Harmonizasyon Topluluğu) kriterlerine uygun bir biyoanalitik metot geliştirilecek ve valide edilecektir. Ardından da sağlıklı gönüllünün bu iki maddeyi kullanması sonucu toplanan orneklere yeni geliştirilen yöntem uygulanarak bu maddelerin farmakokinetik parametreleri (Cmaks, tmaks, t1/2 ve AUC, klirens gibi) değerleri hesaplanacak ve biyoyararlanımlarının değerlendirileceği bir prototip çalışma yürütülecektir.
Keywords
Sağlık Bilimleri
Eczacılık
Temel Eczacılık Bilimleri
Analitik Kimya
Health Sciences
Pharmacology and Therapeutics
Basic Pharmaceutics Sciences
Analytical Chemistry
Klinik Tıp (MED)
Yaşam Bilimleri (LIFE)
Farmakoloji ve Toksikoloji
FARMAKOLOJİ VE ECZACILIK
Clinical Medicine (MED)
Life Sciences (LIFE)
PHARMACOLOGY & TOXICOLOGY
PHARMACOLOGY & PHARMACY
Pharmacology
General Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics
Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics (miscellaneous)
Pharmacology (medical)
Pharmacy
Drug Guides
Life Sciences