Research Project:
Pichia pastoris mayasında rekombinant insan parathormonunun üretim veriminin arttırılması ve saflaştırılmasında inteinlerin kullanımı

Loading...
Project Logo
Contributors
Funders
ID
4.2018/9
Authors
Publications
Organizational Units
Description
Keywords
Yaşam Bilimleri
Biyoteknoloji
Mikrobiyal Biyoteknoloji
Temel Bilimler
Life Sciences
Biotechnology
Microbial Biotechnology
Natural Sciences
Temel Bilimler (SCI)
Yaşam Bilimleri (LIFE)
Doğa Bilimleri Genel
Mikrobiyoloji
ÇOK DİSİPLİNLİ BİLİMLER
BİYOTEKNOLOJİ VE UYGULAMALI MİKROBİYOLOJİ
Natural Sciences (SCI)
Life Sciences (LIFE)
NATURAL SCIENCES, GENERAL
MICROBIOLOGY
MULTIDISCIPLINARY SCIENCES
BIOTECHNOLOGY & APPLIED MICROBIOLOGY