Research Project:
Proksimal tubuler epitel hücre kültürlerinde, cisplatinle indüklenen nefrotoksisiteye karvedilol, metoprolol ve prazosinin olası etkilerinin araştırılması

Loading...
Project Logo
Contributors
Funders
ID
12.2019/7
Authors
Publications
Organizational Units
Description
Keywords
Sağlık Bilimleri
Health Sciences
Klinik Tıp (MED)
Clinical Medicine (MED)