Research Project:
Alzheimer Hastalığı İçin Polimerik İlaç Taşıyıcı Platformların Geliştirilmesi

Loading...
Project Logo
Contributors
Funders
ID
20220207
Authors
Publications
Organizational Units
Description
Keywords
Eczacılık
Kimya
Fizikokimya
Polimerik Malzemeler
Polimerlerin Tıbbi Uygulamaları
Sağlık Bilimleri
Temel Bilimler
Pharmacology and Therapeutics
Chemistry
Physical Chemistry
Polymeric Materials
Medical Applications of Polymers
Health Sciences
Natural Sciences
Klinik Tıp (MED)
Temel Bilimler (SCI)
Yaşam Bilimleri (LIFE)
Doğa Bilimleri Genel
Farmakoloji ve Toksikoloji
ÇOK DİSİPLİNLİ BİLİMLER
POLİMER BİLİMİ
KİMYA, FİZİKSEL
Clinical Medicine (MED)
Natural Sciences (SCI)
Life Sciences (LIFE)
NATURAL SCIENCES, GENERAL
CHEMISTRY
PHARMACOLOGY & TOXICOLOGY
MULTIDISCIPLINARY SCIENCES
POLYMER SCIENCE
CHEMISTRY, PHYSICAL
Yüzeyler ve Arayüzler
Farmakoloji, Toksikoloji ve Eczacılık (çeşitli)
Yüzeyler, Kaplamalar ve Filmler
Polimerler ve Plastikler
Fiziksel ve Teorik Kimya
Kimya (çeşitli)
Genel Kimya
Multidisipliner
Fizik Bilimleri
Yaşam Bilimleri
Surfaces and Interfaces
Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics (miscellaneous)
Surfaces, Coatings and Films
Polymers and Plastics
Physical and Theoretical Chemistry
Chemistry (miscellaneous)
General Chemistry
Multidisciplinary
Physical Sciences
Life Sciences