Research Project:
Uçucu Yağ Aktif Bileşenli Antimikrobiyal ve Antienflamatuvar Etkili Dermal ve Oromukozal Formülasyonların Hazırlanması

Loading...
Project Logo
Contributors
Funders
ID
20220210
Authors
Person
KARTAL, MURAT
Person
ULUSOY, ŞEYMA
Person
İNAL, EBRAR
Publications
Organizational Units
Description
Ülkemiz, tıbbi ve aromatik bitki kaynaklarında geniş biyoçeşitliliğe sahip olup hem biyoçeşitliliğin sürdürülmesi hem de maliyet etkin olarak yararlanılması için kaynakların doğru kullanımı ve katma değeri yüksek ürünler halinde sanayiye kazandırılması gerekmektedir. Sakız ağacı (Pistacia lentiscus L.), civan perçemi (Achillea millefolium L.), mersin (Myrtus communis L.), Anadolu adaçayı (Salvia fruticosa Mill.) ve ıtır (Pelargonium graveolens L.) ülkemizde yetişen tıbbi ve aromatik değeri yüksek bitkiler olup kanıta dayalı tedaviye kazandırılmaları amacıyla bitkisel ilaç geliştirme çalışmalarında yer almaları önem arz etmektedir. Sakız ağacı yaprak uçucu yağının deri ve ağız florasında antimikrobiyal ve antienflamatuvar etkisi nedeniyle akne ve diş-diş etinde hastalık etmenlerine karşı, civan perçemi ve mersin uçucu yağının antimikrobiyal ve antienflamatuvar etkisi nedeniyle akne etmenine karşı, Anadolu adaçayı uçucu yağının ağız florasında antibakteriyel etkisi ile ıtır herba yağının antibakteriyel, antifungal ve antioksidan etkileri doğrultusunda, adı geçen bitkisel uçucu yağların aktif farmasötik bileşenler olarak yer alacağı antimikrobiyal ve antienflamatuvar etkili dermal topikal jel ile periodontal jel formülasyonlarının hazırlanabileceği bilimsel çalışmalar ışığında öngörülmüştür. Bu proje ile ülkemiz için ekonomik öneme sahip sakız ağaçlarının kullanılmayan yaprak kısımlarının ve yukarıda adı geçen diğer bitkisel kaynaklardan elde edilen uçucu yağların antimikrobiyal ve antienflamatuvar etkili dermal ve oral bitkisel ilaç şekillerinin geliştirilmesi amaçlanmıştır. Hazırlanacak bitkisel ilaç formülasyonlarında, kullanım yeri ve amaçlarına yönelik kalite kontrol testleri yapılarak etkililik ve güvenliliklerinin kanıtlanması yolu ile fitofarmasötik ürün adayı olma yönünde gelişimleri araştırılacaktır. Bu proje ile ülkemiz bitkisel kaynaklarının sağlık endüstrisine ve ülke ekonomisine kazandırılması yönündeki çabalara olumlu katkı sağlanmış olacaktır.
Keywords
Eczacılık
Sağlık Bilimleri
Pharmacology and Therapeutics
Health Sciences
Klinik Tıp (MED)
Yaşam Bilimleri (LIFE)
Farmakoloji ve Toksikoloji
Clinical Medicine (MED)
Life Sciences (LIFE)
PHARMACOLOGY & TOXICOLOGY
Farmakoloji, Toksikoloji ve Eczacılık (çeşitli)
Yaşam Bilimleri
Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics (miscellaneous)
Life Sciences