Research Project:
GIDA ENDÜSTRİSİNE YÖNELİK İTHAL ENZİMLERİN ÜRETİMİ İÇİN REKOMBİNANT MİKROORGANİZMALARIN GELİŞTİRİLMESİ, PİLOT VE ENDÜSTRİYEL ÖLÇEKTE ÜRETİM SÜREÇLERİNİN OPTİMİZASYONU

Loading...
Project Logo

Contributors

Funders

ID

3189226

Authors

Publications

Organizational Units

Description

Keywords

Yaşam Bilimleri
Temel Bilimler
Life Sciences
Natural Sciences
Temel Bilimler (SCI)
Yaşam Bilimleri (LIFE)
Doğa Bilimleri Genel
ÇOK DİSİPLİNLİ BİLİMLER
Natural Sciences (SCI)
Life Sciences (LIFE)
NATURAL SCIENCES, GENERAL
MULTIDISCIPLINARY SCIENCES