Research Project:
İki Farklı Yeni Remineralize Edici ve Antibakteriyel Ajanın Dentin Çürüğü Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi

Loading...
Project Logo
Contributors
Funders
ID
6730
Authors
Publications
Organizational Units
Description
Keywords
Sağlık Bilimleri
Eczacılık
Temel Eczacılık Bilimleri
Farmasötik Mikrobiyoloji
Meslek Bilimleri
Farmakoloji
Eczacılık Teknolojisi
Farmasötik Biyoteknoloji
Diş Hekimliği
Klinik Bilimler
Diş Hastalıkları ve Tedavisi
Health Sciences
Pharmacology and Therapeutics
Basic Pharmaceutics Sciences
Pharmaceutical Microbiology
Professional Sciences
Pharmacology
Pharmaceutics Technology
Pharmaceutical Biotechnology
Dentistry
Clinical Sciences
Dental Diseases and Treatment
Klinik Tıp (MED)
Yaşam Bilimleri (LIFE)
Klinik Tıp
Farmakoloji ve Toksikoloji
DİŞ HEKİMLİĞİ, ORAL CERRAHİ VE TIP
FARMAKOLOJİ VE ECZACILIK
Clinical Medicine (MED)
Life Sciences (LIFE)
CLINICAL MEDICINE
PHARMACOLOGY & TOXICOLOGY
DENTISTRY, ORAL SURGERY & MEDICINE
PHARMACOLOGY & PHARMACY