Research Project:
İlk trimesterde maternal faktörler ve serum biyomarker kullanımı ile gestasyonel diyabetes mellitus öngörüsü sağlanması

Loading...
Project Logo
Contributors
Funders
ID
12.2014/39
Authors
Publications
Organizational Units
Description
Keywords
Sağlık Bilimleri
Health Sciences
Klinik Tıp (MED)
Clinical Medicine (MED)