Research Project:
Pırnal Meşesinin (Quercus ilex L.) Türkiye’deki Yayılışı, Vejetasyon Yapısı Ve Gelişiminin Saptanması İle Farklı Yetişme Ortamı Koşullarıyla İlişkilerinin Belirlenmesi.

Loading...
Project Logo
Contributors
Funders
ID
1001
Authors
Publications
Organizational Units
Description
Keywords
Yaşam Bilimleri
Diğer
Temel Bilimler
Life Sciences
Other
Natural Sciences
Temel Bilimler (SCI)
Yaşam Bilimleri (LIFE)
Doğa Bilimleri Genel
Moleküler Biyoloji ve Genetik
ÇOK DİSİPLİNLİ BİLİMLER
GELİŞİMSEL BİYOLOJİ
Natural Sciences (SCI)
Life Sciences (LIFE)
NATURAL SCIENCES, GENERAL
MOLECULAR BIOLOGY & GENETICS
MULTIDISCIPLINARY SCIENCES
DEVELOPMENTAL BIOLOGY