Research Project:
Ursolik ve oleanolik asit türevi yeni potansiyel anti-inflamatuvar ve nöroprotektif ajanların geliştirilmesi

Loading...
Project Logo
Contributors
Funders
ID
20230216
Authors
Person
TOPÇU, GÜLAÇTI
Person
ŞENOL, HALIL
Person
YANIKOĞLU, RABİA SARE
Publications
Organizational Units
Description
Keywords
Eczacılık
Meslek Bilimleri
Farmakognozi
Kimya
Sağlık Bilimleri
Organik Kimya
Doğal Ürünler Kimyası
Temel Bilimler
Pharmacology and Therapeutics
Professional Sciences
Pharmacognosy
Chemistry
Health Sciences
Organic Chemistry
Chemistry of Natural Products
Natural Sciences
Klinik Tıp (MED)
Temel Bilimler (SCI)
Yaşam Bilimleri (LIFE)
Doğa Bilimleri Genel
Farmakoloji ve Toksikoloji
ÇOK DİSİPLİNLİ BİLİMLER
KİMYA, ORGANİK
FARMAKOLOJİ VE ECZACILIK
Clinical Medicine (MED)
Natural Sciences (SCI)
Life Sciences (LIFE)
NATURAL SCIENCES, GENERAL
CHEMISTRY
PHARMACOLOGY & TOXICOLOGY
MULTIDISCIPLINARY SCIENCES
CHEMISTRY, ORGANIC
PHARMACOLOGY & PHARMACY
Farmakoloji
Farmakoloji, Toksikoloji ve Eczacılık (çeşitli)
Genel Farmakoloji, Toksikoloji ve Eczacılık
Farmakoloji (tıbbi)
İlaç Rehberleri
Kimya (çeşitli)
Genel Kimya
Multidisipliner
Fizik Bilimleri
Yaşam Bilimleri
Pharmacy
Pharmacology
Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics (miscellaneous)
General Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics
Pharmacology (medical)
Drug Guides
Chemistry (miscellaneous)
General Chemistry
Multidisciplinary
Physical Sciences
Life Sciences