Research Project:
Lipid ve Polimer Bazlı İlaç Taşıyıcı Sistemlerinin Birincil ve İkincil Hedef Hücreleri Üzerindeki Sitotoksik ve Genotoksik Etkilerinin İncelenmesi, bir in vitro tarama.

Loading...
Project Logo
Contributors
Funders
ID
12.2012/7
Authors
Publications
Organizational Units
Description
Keywords
Sağlık Bilimleri
Eczacılık
Eczacılık Teknolojisi
Farmasötik Biyoteknoloji
Health Sciences
Pharmacology and Therapeutics
Pharmaceutics Technology
Pharmaceutical Biotechnology
Yaşam Bilimleri (LIFE)
Farmakoloji ve Toksikoloji
FARMAKOLOJİ VE ECZACILIK
Life Sciences (LIFE)
PHARMACOLOGY & TOXICOLOGY
PHARMACOLOGY & PHARMACY