Research Project:
Sıçan böbreğinde cisplatin kemoterapisi nedeniyle oluşan hasarda amnion sıvısının (Amniomaks=AMX) etkisinin araştırılması

Loading...
Project Logo
Contributors
Funders
ID
4.2019/29
Authors
Publications
Organizational Units
Description
Kanser tedavisinde çeşitli kemoterapötik ajanlar kullanılmaktadır. Cisplatin, bu kemoterapötik ajanlardan biri olup, alkilleyici ajanlar grubundadır. Özellikle testis ve mesane kanserlerinde cisplatin temelli kemoterapötikler kullanılmaktadır. Cisplatinin nefrotoksik etkileri birçok çalışmayla gösterilmiştir. Amnion sıvısının, çeşitli çalışmalarda antioksidan etkisi gösterilmiştir. Bu etkinin, cisplatine bağlı ortaya çıkan oksidatif stres mekanizmaları için de koruyucu olabileceği düşünülerek bu çalışma tasarlanmıştır. Amniomaks’ın (amnion sıvısı, AMX) cisplatine bağlı böbrek hasarında yapılan bir çalışma literatürde saptanmamıştır. Cisplatin kemoterapisine bağlı oluşan renal hasara karşı AMX’ın etkinliğini değerlendirmek için erkek sıçanlarda cisplatin (intraperitoneal=IP) ile oluşturulan deneysel nefrotoksisite modelinde, AMX’in böbrek dokusu üzerinde koruyucu etkisinin olup olmadığını incelemektir.
Keywords
Tıp
Sağlık Bilimleri
Medicine
Health Sciences
Klinik Tıp (MED)
Klinik Tıp
Clinical Medicine (MED)
CLINICAL MEDICINE