Research Project:
Ozon tedavisinin, sıçanlarda cisplatin tedavisine bağlı olarak ortaya çıkan testiküler hasara karşı önleyici etkisinin olup olmadığının değerlendirilmesi

Loading...
Project Logo
Contributors
Funders
ID
3.2016/12
Authors
Publications
Organizational Units
Description
Kanser tedavisinde çeşitli kemoterapötik ajanlar kullanılmaktadır. Cisplatin bu kemoterapötik ajanlardan biri olup, alkilleyici ajanlar grubundadır. Özellikle testis ve mesane kanserlerinde cisplatin temelli kemoterapötikler kullanılmaktadır. Cisplatinin nefrotoksik ve gonadotoksik etkileri birçok çalışmayla gösterilmiştir. Ozonun kendisi toksik olmasına rağmen düşük doz ozon uygulamaları toksik doz ozona karşı tolerans geliştirmektedir. Burada gelişen toleransın diğer oksidatif stres mekanizmaları için de koruyucu olabileceği düşünülerek birçok hastalıkta önleyici ozon tedavisi uygulanmaktadır. Önleyici ozon tedavisinin, dokudaki endojen antioksidan mekanizmaları uyarmakta ve toksisiteyi azalttığına inanılmaktadır.
Keywords
Tıp
Sağlık Bilimleri
Medicine
Health Sciences
Klinik Tıp (MED)
Klinik Tıp
Clinical Medicine (MED)
CLINICAL MEDICINE