Research Project:
İdiyopatik normal basınçlı hidrosefali tanılı hastalarda kortikal beyin biyopsisi ve beyin omurilik sıvısında total ve fosforile tau düzeylerinin ölçülerek alzheimer patolojisinin araştırılması ve bu olası patolojinin şant tedavisindeki rolünün değerlendirilmesi

Loading...
Project Logo
Contributors
Funders
ID
1
Authors
Publications
Organizational Units
Description
Keywords
Sağlık Bilimleri
Health Sciences
Klinik Tıp (MED)
Clinical Medicine (MED)