Research Project:
Biyomimetik peptidlerin süt dişlerindeki yapay çürük üzerindekiremineralize edici etkisinin SEM-EDX ile kantitatif değerlendirilmesi

Loading...
Project Logo
Contributors
Funders
ID
8.2019/17
Authors
Publications
Organizational Units
Description
Keywords
Sağlık Bilimleri
Diş Hekimliği
Klinik Bilimler
Pedodonti
Health Sciences
Dentistry
Clinical Sciences
Pedodontics
Klinik Tıp (MED)
Klinik Tıp
DİŞ HEKİMLİĞİ, ORAL CERRAHİ VE TIP
Clinical Medicine (MED)
CLINICAL MEDICINE
DENTISTRY, ORAL SURGERY & MEDICINE
Orthodontics
Oral Surgery
Dentistry (miscellaneous)
Dental Hygiene
Periodontics
Dental Assisting
General Dentistry