Research Project:
Alkol Bağımlılığının Sıçanların Beyin Dokusundaki mikroRNA ve mRNA Ekspresyonu Üzerine Etkisi.

Loading...
Project Logo
Contributors
Funders
ID
213S033
Authors
Publications
Organizational Units
Description
.
Keywords
Yaşam Bilimleri
Moleküler Biyoloji ve Genetik
Temel Bilimler
Life Sciences
Molecular Biology and Genetics
Natural Sciences
Temel Bilimler (SCI)
Yaşam Bilimleri (LIFE)
Doğa Bilimleri Genel
Moleküler Biyoloji ve Genetik
ÇOK DİSİPLİNLİ BİLİMLER
Natural Sciences (SCI)
Life Sciences (LIFE)
NATURAL SCIENCES, GENERAL
MOLECULAR BIOLOGY & GENETICS
MULTIDISCIPLINARY SCIENCES