Research Project:
Beyin kitlesi olan olgularda operasyon öncesi ile sonrası resting fonksiyonel MRG (RFMRI) yapılarak beyinde var olan networklerdeki (ağlardaki) değişikliklerin değerlendirilmesi

Loading...
Project Logo
Contributors
Funders
ID
1
Authors
Publications
Organizational Units
Description
Keywords
Sağlık Bilimleri
Health Sciences
Klinik Tıp (MED)
Clinical Medicine (MED)