Research Project:
Molekül İçi Çapraz Bağlanma Yöntemi Kullanarak Yarıİç İçe Geçmiş Ağ Yapı Benzeri Polimerik Nanoparçacıkların ve Polimerik Nanojellerin Üretimi, Karakterizasyonu

Loading...
Project Logo
Contributors
Funders
ID
FBA-2022-4743
Authors
Publications
Organizational Units
Description
Keywords
Kimya
Fizikokimya
Polimer Karakterizasyonu
Polimerik Malzemeler
Temel Bilimler
Chemistry
Physical Chemistry
Characterization of Polymers
Polymeric Materials
Natural Sciences
Temel Bilimler (SCI)
Doğa Bilimleri Genel
ÇOK DİSİPLİNLİ BİLİMLER
POLİMER BİLİMİ
KİMYA, FİZİKSEL
Natural Sciences (SCI)
NATURAL SCIENCES, GENERAL
CHEMISTRY
MULTIDISCIPLINARY SCIENCES
POLYMER SCIENCE
CHEMISTRY, PHYSICAL
Multidisciplinary
Surfaces and Interfaces
Polymers and Plastics
Chemistry (miscellaneous)
General Chemistry
Physical and Theoretical Chemistry
Surfaces, Coatings and Films
Physical Sciences