Research Project:
Lipit ve polimer bazlı nano ilaç taşıyıcı sistemlerin birincil ve ikincil hedef hücreleri üzerindeki sitotoksik ve genotoksik etkilerinin incelenmesi

Loading...
Project Logo
Contributors
Funders
ID
12 2012 7
Authors
Publications
Organizational Units
Description
Keywords
Sağlık Bilimleri
Health Sciences
Klinik Tıp (MED)
Clinical Medicine (MED)