Research Project:
Baş Boyun Bölgesi Radyoterapi Uygulanan Ratlarda Ginkgo Bloba Kullanımının Mandibular Osteoradyonekroz Oluşumu Üzerine Etkisinin İncelenmesi

Loading...
Project Logo
Contributors
Funders
ID
675695
Authors
Publications
Organizational Units
Description
Keywords
Sağlık Bilimleri
Health Sciences
Klinik Tıp (MED)
Clinical Medicine (MED)