Research Project:
2-Hidroksietilmetakrilat ve Pektin'den Oluşan Çapraz Bağlı Nanopartiküllere Potasyum Kanal Blokerlerinin Yüklenmesi ve Hedefli Kanser Tedavisine Yönelik Etkisinin İn Vitro İncelenmesi

Loading...
Project Logo
Contributors
Funders
ID
20210606
Authors
Publications
Organizational Units
Description
Keywords
Tıp
Sağlık Bilimleri
Temel Tıp Bilimleri
Biyofizik
Eczacılık
Eczacılık Teknolojisi
Farmasötik Biyoteknoloji
Medicine
Health Sciences
Fundamental Medical Sciences
Biophysics
Pharmacology and Therapeutics
Pharmaceutics Technology
Pharmaceutical Biotechnology
Klinik Tıp (MED)
Yaşam Bilimleri (LIFE)
Klinik Tıp
Biyoloji ve Biyokimya
Farmakoloji ve Toksikoloji
TIP, GENEL & DAHİLİ
BİYOFİZİK
FARMAKOLOJİ VE ECZACILIK
Clinical Medicine (MED)
Life Sciences (LIFE)
CLINICAL MEDICINE
BIOLOGY & BIOCHEMISTRY
PHARMACOLOGY & TOXICOLOGY
MEDICINE, GENERAL & INTERNAL
BIOPHYSICS
PHARMACOLOGY & PHARMACY
Pharmacology
General Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics
Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics (miscellaneous)
Family Practice
Pharmacology (medical)
Fundamentals and Skills
General Health Professions
Pathophysiology
Pharmacy
Internal Medicine
Assessment and Diagnosis
Medicine (miscellaneous)
General Medicine
Drug Guides
Life Sciences