Research Project:
Işığa-Duyarlı Akıllı İlaç Taşıyıcı Sistemler: DNA-Polimer Konjugatlarının Sentezi ve Karakterizasyonu

Loading...
Project Logo
Contributors
Funders
ID
6.2017/22
Authors
Publications
Organizational Units
Description
Keywords
Yaşam Bilimleri
Biyoteknoloji
Biyomateryal
Kimya
Fizikokimya
Biyopolimerler ve uygulamaları
Fonksiyonel Polimerler
Polimer Karakterizasyonu
Polimerlerin Tıbbi Uygulamaları
Temel Bilimler
Life Sciences
Biotechnology
Biomaterial
Chemistry
Physical Chemistry
Polymers and Their Applications
Functional Polymers
Characterization of Polymers
Medical Applications of Polymers
Natural Sciences
Temel Bilimler (SCI)
Yaşam Bilimleri (LIFE)
Doğa Bilimleri Genel
Mikrobiyoloji
ÇOK DİSİPLİNLİ BİLİMLER
POLİMER BİLİMİ
KİMYA, FİZİKSEL
BİYOTEKNOLOJİ VE UYGULAMALI MİKROBİYOLOJİ
Natural Sciences (SCI)
Life Sciences (LIFE)
NATURAL SCIENCES, GENERAL
CHEMISTRY
MICROBIOLOGY
MULTIDISCIPLINARY SCIENCES
POLYMER SCIENCE
CHEMISTRY, PHYSICAL
BIOTECHNOLOGY & APPLIED MICROBIOLOGY