Research Project:
Chron hastalığı tanısı almış hastalarda serum histon düzeyleriyle endoskopik mukozal tutulum arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi

Loading...
Project Logo
Contributors
Funders
ID
3
Authors
Publications
Organizational Units
Description
Keywords
Tıp
Sağlık Bilimleri
Dahili Tıp Bilimleri
İç Hastalıkları
Gastroenteroloji-(Hepatoloji)
Medicine
Health Sciences
Internal Medicine Sciences
Internal Diseases
Gastroenterology and Hepatology
Klinik Tıp (MED)
Klinik Tıp
GASTROENTEROLOJİ VE HEPATOLOJİ
TIP, GENEL & DAHİLİ
Clinical Medicine (MED)
CLINICAL MEDICINE
GASTROENTEROLOGY & HEPATOLOGY
MEDICINE, GENERAL & INTERNAL
Family Practice
Fundamentals and Skills
General Health Professions
Pathophysiology
Gastroenterology
Internal Medicine
Assessment and Diagnosis
Medicine (miscellaneous)
General Medicine
Hepatology