Research Project:
Suprafizyolojik Doz Hisrokortizon Tedavisi Alan Konjenital Adrenal Hiperplazi Hastalarında Serum İrisin Düzeyinin Değerlendirilmesi

Loading...
Project Logo
Contributors
Funders
ID
20230217
Authors
Person
DEMİREL, METİN
Person
ÖZGEN, İLKER TOLGA
Kurumdan Ayrılmıştır.
Person
SELEK, ŞAHABETTİN
Person
CESUR, YAŞAR
Person
BAHAR, Semra
Publications
Organizational Units
Description
Keywords
Tıp
Sağlık Bilimleri
Temel Tıp Bilimleri
Biyokimya
Medicine
Health Sciences
Fundamental Medical Sciences
Biochemistry
Klinik Tıp (MED)
Yaşam Bilimleri (LIFE)
Klinik Tıp
Biyoloji ve Biyokimya
TIP, GENEL & DAHİLİ
Clinical Medicine (MED)
Life Sciences (LIFE)
CLINICAL MEDICINE
BIOLOGY & BIOCHEMISTRY
MEDICINE, GENERAL & INTERNAL
Genel Sağlık Meslekleri
Patofizyoloji
Temel Bilgi ve Beceriler
Değerlendirme ve Teşhis
Dahiliye
Aile Sağlığı
Biyokimya (tıbbi)
Tıp (çeşitli)
Genel Tıp
General Health Professions
Pathophysiology
Fundamentals and Skills
Assessment and Diagnosis
Internal Medicine
Family Practice
Biochemistry (medical)
Medicine (miscellaneous)
General Medicine