Research Project:
Türkiye’de bulunan bazı liken türlerinin antiproliferatif etkilerinin belirlenmesi

Loading...
Project Logo
Contributors
Funders
ID
215S059
Authors
Publications
Organizational Units
Description
Keywords
Sağlık Bilimleri
Eczacılık
Yaşam Bilimleri
Moleküler Biyoloji ve Genetik
Temel Bilimler
Health Sciences
Pharmacology and Therapeutics
Life Sciences
Molecular Biology and Genetics
Natural Sciences
Klinik Tıp (MED)
Temel Bilimler (SCI)
Yaşam Bilimleri (LIFE)
Doğa Bilimleri Genel
Farmakoloji ve Toksikoloji
Moleküler Biyoloji ve Genetik
ÇOK DİSİPLİNLİ BİLİMLER
Clinical Medicine (MED)
Natural Sciences (SCI)
Life Sciences (LIFE)
NATURAL SCIENCES, GENERAL
PHARMACOLOGY & TOXICOLOGY
MOLECULAR BIOLOGY & GENETICS
MULTIDISCIPLINARY SCIENCES
Multidisciplinary
Molecular Biology
Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics (miscellaneous)