Research Project:
Nadir bir nörolojik hastalıkla ile ilişkili TRAPPC12 geninde daha önce tanımlanmamış bialelik Phe227Val değişiminin hastalık yapıcı etkisinin araştırılması

Loading...
Project Logo
Contributors
Funders
ID
4.2019/19
Authors
Person
YÜCESAN, EMRAH
Kurumdan Ayrılmıştır
Person
ASLANGER, AYÇA DILRUBA
Kurumdan Ayrılmıştır
Publications
Organizational Units
Description
Keywords
Tıp
Sağlık Bilimleri
Temel Tıp Bilimleri
Dahili Tıp Bilimleri
Tıbbi Genetik
Yaşam Bilimleri
Temel Bilimler
Medicine
Health Sciences
Fundamental Medical Sciences
Internal Medicine Sciences
Medical Genetics
Life Sciences
Natural Sciences
Klinik Tıp (MED)
Temel Bilimler (SCI)
Yaşam Bilimleri (LIFE)
Klinik Tıp
Doğa Bilimleri Genel
Moleküler Biyoloji ve Genetik
TIP, GENEL & DAHİLİ
ÇOK DİSİPLİNLİ BİLİMLER
GENETİK VE KALITIM
Clinical Medicine (MED)
Natural Sciences (SCI)
Life Sciences (LIFE)
CLINICAL MEDICINE
NATURAL SCIENCES, GENERAL
MOLECULAR BIOLOGY & GENETICS
MEDICINE, GENERAL & INTERNAL
MULTIDISCIPLINARY SCIENCES
GENETICS & HEREDITY