Research Project:
Fibromiyalji sendromunun bağırsak mikrobiyotası ile ilişkisi

dc.contributorÖzçelik, Semra
dc.contributorAkbaş, Fahri
dc.contributorKüçükakkaş, Okan
dc.contributorAlbayrak, Büşra
dc.date.accessioned2023-02-17T09:58:21Z
dc.date.available2023-02-17T09:58:21Z
dc.date.issued2018-11-01
dc.descriptionBağırsak mikrobiyotasının hastalıkların oluşumundaki rolü sıkça araştırılmaktadır. Bu çalışmada ise Fibromiyalji ile bağırsak mikrobiyotası arasındaki ilişkinin araştırılması hedeflenmiştir. Çalışmada; fibromiyalji tanısı almış hastalarda Firmicutes, Rubinococcaceae, Clostridiaceae, Bacteriodes, Actinobacteria ve Proteobacteria filumlarının, bağırsak mikrobiyotasında bulunma oranlarını belirlemek ve sağlam bireylerle farklılıklarını saptamak amaçlanmıştır. Araştırmada; Firmicutes şubesine ait Streptococcus, Lachanospiraceae ve Lactobacillus, Actinobacteria şubesine ait Bifidobacterium ve Bacteriodes şubesine ait Prevotella’nın bu amaçla araştırılması hedeflenmiştir. 1. Aşağıda belirtilmiş olan testler fibromiyaljili hasta grubunun belirlenmesinde kullanılacaktır. - Yaygın Ağrı İndeksi (WPI) - SS (Symptom Severity) Ölçek Skoru - Somatik Semptomlar - Fibromiyalji etki anketi (FIQ) 2. Fibromiyalji tanısı almış 50 hastadan ve 50 sağlıklı kontrol grubundan alacağımız toplamda 100 dışkı örneği toplanarak -800C’de saklanacaktır. 3. Saklanan örneklerden DNA izolasyon kitleri kullanılarak DNA izolasyonu yapılacaktır. 4. DNA izolasyonu sonrasında dışkıdaki toplam bakteri sayısını bulmak için 16S RNA’yı kodlayan DNA parçası üzerinde tüm bakteriler için universal olan primerler kullanılarak realtime-PCR uygulanacaktır. 5. Daha sonra araştırılması planlanmış olan barsak florasının ana bakteri cinsleri olan: Bacteroidetes, Firmicutes, Enterobacteriaceae, Lactobacillus spp. ve Bifidobacteria spp. genusları incelenecektir. 6. Her birinin 16S RNA’sına özgü olan primerler seçilerek bu spesifik 16S RNA’nın bölgesini kodlayan DNA üzerine tekrar realtime-PCR uygulanacaktır. 7. Bunun sonucunda seçilen bakterilerin miktarı kantitatif olarak elde edilecektir. Seçtiğimiz bakterinin bağırsak florasındaki yüzdeliğini bulmak için seçilen bakteri miktarının, toplam bakteri miktarına göre yüzde değeri saptanacaktır. Belirlenen her farklı bakteri için bu işlemler tekrar edilecektir. Hastaların ve kontol grubundaki bireylerin dışkılarında saptanan bakteri yüzdelik dilimleri karşılaştırılarak hangilerinin FMS’da etkili olabileceği ve hastalığın semptomlarıyla ilgili olup olmadıkları hakkında veri elde edilmeye çalışılacaktır.
dc.identifier11.2018/8
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12645/37070
dc.subjectTemel Bilimler
dc.subjectNatural Sciences
dc.subjectTemel Bilimler (SCI)
dc.subjectDoğa Bilimleri Genel
dc.subjectÇOK DİSİPLİNLİ BİLİMLER
dc.subjectNatural Sciences (SCI)
dc.subjectNATURAL SCIENCES, GENERAL
dc.subjectMULTIDISCIPLINARY SCIENCES
dc.titleFibromiyalji sendromunun bağırsak mikrobiyotası ile ilişkisi
dspace.entity.typeProject
local.avesis.idfb2f230e-83f3-4279-a6e9-bd10f355b5a8
local.project.countryTürkiye
local.project.statusTamamlandı
local.project.typeYükseköğretim Kurumları Destekli Proje
project.endDate2019-11-29
project.startDate2018-11-01
Files