Research Project:
Hayıt ve Mürver Bitkilerinin Obezite Üzerindeki Etkilerinin Araştırılması

Loading...
Project Logo
Contributors
Funders
ID
20220210
Authors
Publications
Organizational Units
Description
Obezite, 21. yüzyılın küresel boyutta en önemli halk sağlığı sorunlarından birisidir. Obeziteye neden olan etmenler tam olarak açıklanamamakla birlikte yanlış beslenme ve fiziksel aktivite yetersizliği obezitenin en önemli nedenleri olarak kabul edilmektedir. Çağın hastalığı olarak da kabul edilen obezite, vücuttaki yağ miktarının sağlığı bozacak düzeyde artmasıyla karakterize bir sağlık problemi olarak ortaya çıkar. Vücutta aşırı miktarda yağ birikmesi; yüksek trigliserit ve dolayısıyla yüksek kolesterol anlamlarına da gelir. Bu durum, enflamasyon oluşumuna sebep olur ve vücudun HDL ile diğer lipoproteinleri yönetme şeklini de olumsuz yönde etkiler.Obezitenin çeşitli hastalıklarla ilişkisi bilinmekte olup morbidite ve mortaliteyi artırıcı etkisi de ortaya konulmuştur. Vücut sistemleri (endokrin sistem, kardiyovasküler sistem, solunum sistemi, gastrointestinal sistem, deri, genitoüriner sistem, kas iskelet sistemi) ve psikososyal durum üzerinde yarattığı olumsuz etkilerden dolayı pek çok sağlık problemlerine neden olmaktadır.Günümüzde, kilo vermek için dünyanın farklı bölgelerinde tıbbi ve aromatik bitkiler ve bunlardan elde edilen fitoterapötikler zayıflama rejimlerinde kullanılmaktadır ancak hala yeni etkili fitoterapötik ajanlara ihtiyaç duyulmaktadır.Bu çalışmanın ana hedefi ülkemizde yetiştirilen ve farklı amaçlar için kullanılan hayıt ve mürver btikilerinin farklı kısımlarından çeşitli ekstreler hazırlanarak obezite üzerinde kullanılıp kullanılmayacağının 14 grup üzerinde yapılacak olan hayvan deneyi (rat) ile; kan kolesterol ve trigliserit değerleri, leptin ve IL-1β ve TNF-α seviyelerinin ölçümü ile obezite üzerindeki etkilerinin in vivo olarak araştırılmasıdır. Aynı zamanda lipaz enzimi inhibisyonu tayini de gerçekleştirilip obezite üzerindeki etkisi araştırılacaktır.
Keywords
Eczacılık
Meslek Bilimleri
Farmakognozi
Sağlık Bilimleri
Pharmacology and Therapeutics
Professional Sciences
Pharmacognosy
Health Sciences
Klinik Tıp (MED)
Yaşam Bilimleri (LIFE)
Farmakoloji ve Toksikoloji
FARMAKOLOJİ VE ECZACILIK
Clinical Medicine (MED)
Life Sciences (LIFE)
PHARMACOLOGY & TOXICOLOGY
PHARMACOLOGY & PHARMACY
Farmakoloji
Farmakoloji, Toksikoloji ve Eczacılık (çeşitli)
Genel Farmakoloji, Toksikoloji ve Eczacılık
Farmakoloji (tıbbi)
İlaç Rehberleri
Yaşam Bilimleri
Pharmacy
Pharmacology
Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics (miscellaneous)
General Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics
Pharmacology (medical)
Drug Guides
Life Sciences