Research Project:
PABA Türevi Bazı Yeni Arilidenhidrazid ve 4-Tiyazolidinon Bileşiklerinin Bilgisayar Destekli Tasarımı, Sentezi ve Bazı Metabolik Enzimler Üzerindeki İnhibisyon Etkilerinin İncelenmesi

Loading...
Project Logo
Contributors
Funders
ID
20210828
Authors
Publications
Organizational Units
Description
Keywords
Sağlık Bilimleri
Eczacılık
Meslek Bilimleri
Farmasötik Kimya
Health Sciences
Pharmacology and Therapeutics
Professional Sciences
Pharmaceutical Chemistry
Klinik Tıp (MED)
Yaşam Bilimleri (LIFE)
Farmakoloji ve Toksikoloji
FARMAKOLOJİ VE ECZACILIK
Clinical Medicine (MED)
Life Sciences (LIFE)
PHARMACOLOGY & TOXICOLOGY
PHARMACOLOGY & PHARMACY
Pharmacology
General Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics
Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics (miscellaneous)
Pharmacology (medical)
Pharmacy
Drug Guides
Life Sciences