Research Project:
Karvakrol Taşıyan Glikonanopartiküllerin Antibakteriyel Aktivitesi ve Sitotoksisitesinin İn Vitro Olarak Araştırılması

Loading...
Project Logo
Contributors
Funders
ID
120Z763
Authors
Publications
Organizational Units
Description
Keywords
Sağlık Bilimleri
Health Sciences
Klinik Tıp (MED)
Clinical Medicine (MED)