Research Project:
Bitkisel Aktif Bileşenli Yara İyileşmesinde Etkili Topikal Merhem Formülasyonlarının Hazırlanması

Loading...
Project Logo
Contributors
Funders
ID
20230203
Authors
Person
KARTAL, MURAT
Person
İNAL, EBRAR
Person
ULUSOY, ŞEYMA
Publications
Organizational Units
Description
Dünyada son yıllarda geleneksel tedavilerden tecrübe edilmiş tıbbi ve aromatik bitki kaynaklarının modern tedaviye kazandırılması oldukça önem kazanmıştır. Bu yaklaşım hem kullanımı öngörülen bitkisel kaynakların uzun yıllardır kullanılıyor olması nedeniyle etkililik ve güvenliliğinin insanlarda kullanımı nedeniyle bilinebilmesi ve bu doğrultuda yeni sentetik moleküller için harcanacak zaman ve maliyet dezavantajlarını aşması, hem de bitkisel kaynaklardan elde edilen çeşitli fraksiyonların birden fazla fitokimyasal, vitamin, mineral ve diğer bileşenlerin kombinasyonu halinde olması nedeniyle çoklu etki göstermesi avantajlarını içermesi nedenleriyle rasyoneldir. Ayrıca bu yaklaşım hammadde tedariğinde standardizasyon gerektirmesi için biyoçeşitliliğin sürdürülmesine de katkı sağlamaktadır. Bu çalışmada ülkemizde yetişen/yetiştirilen sijerjik etkileri bir formülasyonunda denenmemiş aşağıda belirtilen bitkisel kaynakların yara tedavisinde kullanılabilecek bir merhem formunun geliştirilmesi amaçlanmıştır. Bu doğrultuda bitkisel droglardan amaca yönelik hammaddeler olarak sarı kantaron yağı (Hypericum perforatum L.) deri yanık, yara ve lekelerinde etkili; altın otu çiçeği zeytinyağı maseratı (Helichrysum italicum (Roth) G. (deri yanık, yara ve lekelerinde etkili; kudret narı çekirdeği zeytinyağı maseratı (Momordica charantia L.) antiinflamatuvar, yara iyileşmesinde etkili; papatya çiçeği zeytinyağı maseratı (Matricaria recutita L.) antiinflamatuvar, yara iyileşmesinde etkili; atkestanesi meyvesi zeytinyağı maseratı (Aesculus hippocastanum L.) astrenjan, antiinflamatuvar etkili; çemen tohum yağı (Trigonella foenum graecum L.) antioksidan, yara iyileşmesinde etkili; üzüm çekirdek yağı (Vitis vinifera L.) antioksidan, yara iyileşmesinde etkili; aynısefa zeytinyağı maseratı (Calendula officialis L.); antiinflamatuvar ve yara iyileşmesinde etkili olarak yer alacakları beyaz balmumu (cera alba) ile merhem formülasyonları hazırlanacaktır. Hazırlanacak merhem formülasyonlarında, topikal dermal kullanıma yönelik fiziksel ve mekanik kalite kontrol, hücre kültüründe in vitro yara iyileştirme ve akabinde farelerde in vivo yanık modelinde yara iyileşmesi test edilerek kalite ve etkililiğin kanıtlanması vasıtasıyla fitofarmasötik ürün adayı olma yönünde gelişimleri araştırılacaktır. Bu proje ile ülkemiz bitkisel kaynaklarının sağlık endüstrisine ve ülke ekonomisine kazandırılmasına katkı sağlanmış olacaktır.
Keywords
Eczacılık
Meslek Bilimleri
Farmakognozi
Sağlık Bilimleri
Pharmacology and Therapeutics
Professional Sciences
Pharmacognosy
Health Sciences
Klinik Tıp (MED)
Yaşam Bilimleri (LIFE)
Farmakoloji ve Toksikoloji
FARMAKOLOJİ VE ECZACILIK
Clinical Medicine (MED)
Life Sciences (LIFE)
PHARMACOLOGY & TOXICOLOGY
PHARMACOLOGY & PHARMACY
Farmakoloji
Farmakoloji, Toksikoloji ve Eczacılık (çeşitli)
Genel Farmakoloji, Toksikoloji ve Eczacılık
Farmakoloji (tıbbi)
İlaç Rehberleri
Yaşam Bilimleri
Pharmacy
Pharmacology
Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics (miscellaneous)
General Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics
Pharmacology (medical)
Drug Guides
Life Sciences