Research Project:
Omurga ve toraks iskeletini oluşturan kemiklerin, plastik materyalden oluşturulması

Loading...
Project Logo
Contributors
Funders
ID
Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı
Authors
Person
BÜYÜKMUMCU, MUSTAFA
Publications
Organizational Units
Description
Omurga ve toraks iskeleti, omurga kemiklerini ve göğüs kafesi olarak da bilinen toraks bölgesini içeren kemik yapısını ifade eder. Omurga, sırtın orta kısmında bulunan, omur denilen kemiklerin birleşimiyle oluşan bir yapıdır. İnsan vücudundaki omurga, baştan başlayarak boyun (servikal), sırt (torakal), bel (lomber), sakral ve kuyruk sokumu (koksigeal) olmak üzere beş bölümden ve toplamda 33-34 omurdan oluşmaktadır. Omurga, vücudun ana destek mekanizmasını oluşturur ve omurilik gibi önemli sinir yapılarını korur. Ayrıca omurga, vücudun hareket kabiliyetini sağlar ve baş, gövde ve üst ekstremitelerin taşıyıcı bir yapıya bağlanmasını sağlar. Toraks ise göğüs kafesi olarak da bilinen, kaburga ve sternum (göğüs kemiği) kemiklerinin oluşturduğu yapıdır. Toraks bölgesi, kalbin, akciğerlerin ve diğer önemli iç organların bulunduğu bir boşluktur ve göğüs kafesi, kaburga ve sternum tarafından korunur. Omurga ve toraks iskeleti, birbirleriyle ilişkili ve bir arada çalışan bir yapıdır. Vücudun denge, destek, hareket ve koruma fonksiyonlarını yerine getirmektedir. Anatomik olarak doğru bir şekilde anlaşılması, tıp, fizyoterapi, rehabilitasyon ve diğer sağlık alanlarında eğitim ve uygulamalar için önemlidir. Proje konusu, anatomi eğitimi için kullanılan omurga ve toraks iskeletini oluşturan kemiklerin, plastik materyalden oluşturulması ile ilgilidir. Anatomi, tıp müfredatının önemli bir bileşenidir ve nihai klinik uzmanlıktan bağımsız olarak iyi klinik uygulamalarının temel taşı olarak bilinmektedir. Klinik muayene becerileri, tıbbi görüntüleme yorumlaması ve girişimsel prosedürler için evrensel olarak önemli pratik bilgiler içermektedir. Anatomi sıklıkla kadavra örnekleri, ders kitapları, didaktik öğretim oturumları ve plastik modeller gibi değişik eğitim materyalleri kullanılarak öğretilmektedir. Anatomik yapıların üç boyutlu modellerinin oluşturulması 1927 yılında önerilen ve mumdan yapılan örneklerle ve daha yakın zamanda alçı ve plastinasyonla gerçekleştirilmiştir. İnsan anatomisi öğretimi, tıp biliminin bir kilometre taşıdır. Teorik anatomi bilgisini uygulamak ve güçlendirmek için uygulamalı bir yaklaşım gerekir. Küresel bir perspektifte, tüm tıp fakülteleri, kısmen erişim ve bakımla ilgili mali hususlar nedeniyle insan kadavra örneklerine erişememektedir. Ayrıca artan öğrenci sayısı, temas saatlerinin kısalması, kadavraların yetersizliği ve diseksiyon için gereken zamanın fazla olması bu uygulamaları azaltmıştır. Birçok tıp fakültesinde Anatomi eğitimi, öğrencilere daha gerçekçi ve pratik bir yaklaşım olanağı sunmaktan ziyade, insan vücudu parçalarına sahip olmanın zorluğu nedeniyle giderek teorik bir eğitim haline gelmektedir. Son yıllarda, üç boyutlu baskı (3D), insan anatomik modellerinin oluşturulması için yeni bir yöntemi temsil etmektedir. Anatomik eğitimini geliştirmek için değişik çalışma alanları oluşturmuştur. Bu proje ile omurga ve toraks iskeletini oluşturan kemiklerin ve bu kemikler üzerinden bulunan anatomik yapıların tüm detayları, plastik malzemeden oluşturularak ders materyali olarak kullanılması sağlanacaktır. Böylelikle ders materyali olarak kullanılan anatomik maketler uygun fiyatla rekabetçi ve gerçeğe en yakın modeller ile yerli Know-How ile üretilecek ve kullanıma sunulacaktır.
Keywords
Tıp
Sağlık Bilimleri
Temel Tıp Bilimleri
Anatomi
Medicine
Health Sciences
Fundamental Medical Sciences
Human Anatomy
Klinik Tıp (MED)
Yaşam Bilimleri (LIFE)
Klinik Tıp
Biyoloji ve Biyokimya
ANATOMİ VE MORFOLOJİ
TIP, GENEL & DAHİLİ
Clinical Medicine (MED)
Life Sciences (LIFE)
CLINICAL MEDICINE
BIOLOGY & BIOCHEMISTRY
ANATOMY & MORPHOLOGY
MEDICINE, GENERAL & INTERNAL
Genel Sağlık Meslekleri
Patofizyoloji
Temel Bilgi ve Beceriler
Değerlendirme ve Teşhis
Dahiliye
Aile Sağlığı
Tıp (çeşitli)
Genel Tıp
General Health Professions
Pathophysiology
Fundamentals and Skills
Assessment and Diagnosis
Internal Medicine
Family Practice
Anatomy
Medicine (miscellaneous)
General Medicine