Research Project:
Ameliyathanelerde Kesici Delici Aletler Nedeniyle Yaşanan İş Kazalarını Azaltmaya Yönelik Bir Ürün

Loading...
Project Logo
Contributors
Funders
ID
4.2019/9
Authors
Publications
Organizational Units
Description
Keywords
Tıp
Sağlık Bilimleri
Hemşirelik
Medicine
Health Sciences
Nursing
Klinik Tıp (MED)
Klinik Tıp
HEMŞİRELİK
Clinical Medicine (MED)
CLINICAL MEDICINE
NURSING