Research Project:
KOAH Alevlenmesi İle Servise Yatırılan Hastalarda Rutin Fizyoterapi Programına Eklenen İnsentif Spirometrenin Hemodinamik Yanıtlar ve Hastanede Kalış Süresine Etkisi

Loading...
Project Logo
Contributors
Funders
ID
20200301
Authors
Publications
Organizational Units
Description
KOAH; hava akımı kısıtlanması ile karakterize, yaygın, önlenebilir ve tedavi edilebilir bir solunum sistemi hastalığıdır. Alevlenmelerle seyreden bu hastalıkta, alevlenme döneminde arter kan gazlarında ve dispne, sekresyon gibi ana semptomlarda ani başlangıçlı ve ilaç tedavisinde değişiklik gerektirebilen bir tablo gelişmektedir. Hastalığın seyri esnasında alevlenme sayısı yılda ortalama 1-3 arasındadır. KOAH alevlenmesinde rutin fizyoterapi uygulamaları akciğer volümlerinde artış sağlamayı ve havayollarındaki sekresyonların etkin bir şekilde çıkarılmasını fasilite etmeyi vehastane yatış süresi,hastane başvuru oranıvemortalitede azaltmayı amaçlar. Fizyoterapi rehabilitasyon programı genellikle hava yolu temizleme teknikleri, torasik ekspansiyon egzersizleri ve yatak içi- dışı egzersizleri kapsar.İnsentif spirometre (IS) sıklıkla cerrahi sonrası atelektazinin önlenmesi ve maksimal akciğer havalanmasını sağlamak için kullanılan görsel geri bildirim veren bir cihazdır.KOAH hastalarında insentif spirometrenin kullanım amaçları alveoler ventilasyonu ve oksijenizasyonu geliştirmek ve yaşam kalitesini arttırmaktır.Literatürde KOAH hastalarındaalevlenme dönemindeinsentif spirometre kullanımının sonuçları ile ilgili az sayıda çalışma vardır. Araştırmamızın önemi; KOAH alevlenmesinde rutin fizyoterapi programı ile insentif spirometre kullanımının hemodinamik yanıtlar ve hastanede kalış süresini değerlendiren ilk çalışma olmasıdır.Çalışmamızın amacı,KOAH alevlenmesi ile servise yatırılan hastalarda rutin fizyoterapi programına eklenen insentif spirometrenin hemodinamik yanıtlar ve hastanede kalış süresine etkisini araştırmaktır.AraştırmamızaBezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi GöğüsHastalıkları servisindeKOAHalevlenmetanısı ile takip edilençalışmaya dahil edilme kriterlere uygun olan 108 hasta dahil edilecektir. Göğüs hastalıkları servisi pulmoner fizyoterapi rehabilitasyon değerlendirme formu ile demografik bilgileri alınıp, hemodinamik yanıtları (kalp hızı, kan basıncı, oksijen saturasyonu, solunum frekansı) ve KOAH şiddetini belirlemek amacıyla taşınabilir spirometre ile solunum fonksiyonları kaydedilecektir.Tüm hastalar yatış süreleri boyunca günde 1 kez solunum egzersizleri, modifiye postural drenaj ve perküsyon, alt‐üst ekstremite mobilizasyon egzersizleri ve postür egzersizlerini içeren fizyoterapi rehabilitasyon programına alınacaktır. Eğitim grubundaki hastalara ek olarak Triflo®kullanımı öğretilerek iki saatlik aralıklarla uygulayacaklardır.Seanslar öncesinde ve sonrasında kan basıncı, kalp hızı, oksijen saturasyonu ve solunum frekansı kaydedilecektir. Hastaların ikinci seansından elde edilen değerler analize dahil edilecektir.
Keywords
Sağlık Bilimleri
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Health Sciences
Physical therapy and rehabilitation
Klinik Tıp (MED)
Klinik Tıp
REHABİLİTASYON
Clinical Medicine (MED)
CLINICAL MEDICINE
REHABILITATION