Research Project:
- Akut lenfoblastik lösemili çocuklarda tanı ve kemoterapi sırasında semptomatik ve asemptomatik avasküler nekroz gelişme riskinin vitamin d reseptör (VDR) gen polimorfizmleri ile ilişkisi

Loading...
Project Logo
Contributors
Funders
ID
x
Authors
Publications
Organizational Units
Description
Keywords
Sağlık Bilimleri
Health Sciences
Klinik Tıp (MED)
Clinical Medicine (MED)