Research Project:
Podosit hücre kültüründe, cisplatin ile indüklenen toksisitede TRPC5, TRPC6 ve TRPV5 blokerlerinin etkisinin incelenmesi

Loading...
Project Logo
Contributors
Funders
ID
11.2018/3
Authors
Publications
Organizational Units
Description
Keywords
Temel Bilimler
Natural Sciences
Temel Bilimler (SCI)
Doğa Bilimleri Genel
ÇOK DİSİPLİNLİ BİLİMLER
Natural Sciences (SCI)
NATURAL SCIENCES, GENERAL
MULTIDISCIPLINARY SCIENCES
Multidisciplinary