Research Project:
Tam otomatik, uzun ömürlü, sensitivitesi ve spesifitesi yüksek malat dehidrogenaz enzim aktivitesi ölçüm kitinin geliştirilmesi

Loading...
Project Logo
Contributors
Funders
ID
6.2019/6
Authors
Publications
Organizational Units
Description
Keywords
Tıp
Sağlık Bilimleri
Medicine
Health Sciences
Klinik Tıp (MED)
Klinik Tıp
Clinical Medicine (MED)
CLINICAL MEDICINE