Research Project:
Hedefli Manyetik/Upconversion Lüminesans Biyonanoprobların Hazırlanması ve Teranöstik Uygulamaları

Loading...
Project Logo
Contributors
Funders
ID
118S458
Authors
Publications
Organizational Units
Description
Keywords
Sağlık Bilimleri
Yaşam Bilimleri
Biyoteknoloji
Moleküler Biyoloji ve Genetik
Temel Bilimler
Health Sciences
Life Sciences
Biotechnology
Molecular Biology and Genetics
Natural Sciences
Klinik Tıp (MED)
Temel Bilimler (SCI)
Yaşam Bilimleri (LIFE)
Doğa Bilimleri Genel
Moleküler Biyoloji ve Genetik
Mikrobiyoloji
ÇOK DİSİPLİNLİ BİLİMLER
BİYOTEKNOLOJİ VE UYGULAMALI MİKROBİYOLOJİ
Clinical Medicine (MED)
Natural Sciences (SCI)
Life Sciences (LIFE)
NATURAL SCIENCES, GENERAL
MOLECULAR BIOLOGY & GENETICS
MICROBIOLOGY
MULTIDISCIPLINARY SCIENCES
BIOTECHNOLOGY & APPLIED MICROBIOLOGY
Uygulamalı Mikrobiyoloji ve Biyoteknoloji
Moleküler Tıp
Moleküler Biyoloji
Multidisipliner
Applied Microbiology and Biotechnology
Molecular Medicine
Molecular Biology
Multidisciplinary