Research Project:
Everolimusun uygulama zamanına bağlı olarak ilaç direncine etkisinin kanser hücresinde (Caco-2) P-glikoprotein üzerinden incelenmesi

Loading...
Project Logo
Contributors
Funders
ID
9.2016/9
Authors
Publications
Organizational Units
Description
Keywords
Sağlık Bilimleri
Eczacılık
Meslek Bilimleri
Farmakoloji
Yaşam Bilimleri
Moleküler Biyoloji ve Genetik
Kanser Moleküler Biyolojisi
Temel Bilimler
Health Sciences
Pharmacology and Therapeutics
Professional Sciences
Pharmacology
Life Sciences
Molecular Biology and Genetics
Moleculer Biology of Cancer
Natural Sciences
Klinik Tıp (MED)
Temel Bilimler (SCI)
Yaşam Bilimleri (LIFE)
Doğa Bilimleri Genel
Farmakoloji ve Toksikoloji
Moleküler Biyoloji ve Genetik
ÇOK DİSİPLİNLİ BİLİMLER
FARMAKOLOJİ VE ECZACILIK
HÜCRE BİYOLOJİSİ
Clinical Medicine (MED)
Natural Sciences (SCI)
Life Sciences (LIFE)
NATURAL SCIENCES, GENERAL
PHARMACOLOGY & TOXICOLOGY
MOLECULAR BIOLOGY & GENETICS
MULTIDISCIPLINARY SCIENCES
PHARMACOLOGY & PHARMACY
CELL BIOLOGY
Multidisciplinary
Cell Biology
Molecular Biology
General Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics
Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics (miscellaneous)
Pharmacology (medical)
Pharmacy
Drug Guides