Research Project:
Probiyotik İçeren Nanofiber Temelli Yara Örtülerinin Yara İyileştirme Özelliklerinin İncelenmesi

Loading...
Project Logo
Contributors
Funders
ID
2023
Authors
Publications
Organizational Units
Description
Keywords
Eczacılık
Meslek Bilimleri
Farmasötik Toksikoloji
Eczacılık Teknolojisi
Farmasötik Teknoloji
Sağlık Bilimleri
Pharmacology and Therapeutics
Professional Sciences
Pharmaceutical Toxicology
Pharmaceutics Technology
Pharmaceutical Technology
Health Sciences
Klinik Tıp (MED)
Yaşam Bilimleri (LIFE)
Farmakoloji ve Toksikoloji
FARMAKOLOJİ VE ECZACILIK
TOKSİKOLOJİ
Clinical Medicine (MED)
Life Sciences (LIFE)
PHARMACOLOGY & TOXICOLOGY
PHARMACOLOGY & PHARMACY
TOXICOLOGY
Toksikoloji
Farmakoloji
Farmakoloji, Toksikoloji ve Eczacılık (çeşitli)
Genel Farmakoloji, Toksikoloji ve Eczacılık
Farmakoloji (tıbbi)
İlaç Rehberleri
Sağlık, Toksikoloji ve Mutajenez
Fizik Bilimleri
Yaşam Bilimleri
Pharmacy
Toxicology
Pharmacology
Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics (miscellaneous)
General Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics
Pharmacology (medical)
Drug Guides
Health, Toxicology and Mutagenesis
Physical Sciences
Life Sciences