Person:
UĞURLU, ÜMIT

Loading...
Profile Picture
Status
Organizational Units
Job Title
Last Name
UĞURLU
First Name
ÜMIT
Name
Email Address
Birth Date

Search Results

Now showing 1 - 2 of 2
 • PublicationOpen Access
  Empathic Tendencies and Attitudes Toward People with Disabilities in Healthy Developing Children and Their Relationship Between Empathic Tendencies of Parents
  (2022-10-01) Sap R.; Özkan Ş.; Uğurlu Ü.; ÖZKAN, ŞÜHEDA; UĞURLU, ÜMIT
  Objective: This study was conducted to investigate empathic tendencies and attitudes toward people with disabilities in healthy developing children and the relationship between their parents’ empathic tendencies. Methods: Fifty-fourth grade primary school students and their parents were included in this study. KA-SI Empathic Tendency Scale-Child Form (KA-SI), Chedoke-Mcmaster Attitudes Towards Children with Handicaps Scale and Empathetic Tendency Scale (ETS) for parents were used. Results: When the total scores were considered, there was a moderate correlation between children's empathic tendencies and attitudes towards the disabled (r=0.594; p<0.0001). Any correlation was not observed among the empathic tendencies of parents and children’s empathic tendencies and attitudes towards the disabled (r=0.263 and r=0.270; p>0.05, respectively). Parents with a college degree had a higher level of empathy in their children (p<0.05). Conclusion: In this study, which examined the empathic tendencies of normally developed children and their attitudes towards the disabled and their relationship with the empathic tendencies of their parents, it was concluded that the increase in empathic tendencies of children supported their attitudes towards the disabled in a moderately positive way. The relationship between the level of education of parents and the increase in empathic tendencies of children may indicate the importance of education in this regard. Ensuring the development of children in terms of empathy and positive attitudes and improving the education levels of parents can support the participation of people with disabilities into life by supporting positive attitudes towards them.
 • PublicationOpen Access
  Rehabilitation of a Localized Scleroderma Patient with Rigid Contractures
  (2018-10-01T00:00:00Z) Cilaci, TALAR; Gozaydinoglu, Suheda; Ugurlu, Umit; CİLACI, TALAR; ÖZKAN, ŞÜHEDA; UĞURLU, ÜMIT
  Skleroderma, cilt ve iç organ tutulumuyla karakterize bir kronik bağ dokusu hastalığıdır. İlerleyici cilt tutulumu eklemlerde yaygın kontraktürlere, kas zayıflıklarına ve günlük yaşam aktivitelerinde belirgin kısıtlanmalara neden olabilir. Bu vaka raporunda lokalize skleroderma tanısı alan 33 yaşındaki bir kadın hastanın rehabilitasyon süreci anlatılmaktadır. Hastanın sol üst ekstremitesinde skapulayı da içine alan bir bölgede lokalize sklerotik değişiklikler ve buna bağlı ileri düzeyde eklem kontraktürleri vardı. Tutulum bölgesinde aktif eklem hareket açıklıkları (EHA), kas, el tutma ve kavrama kuvvetleri ölçüldü. Üst ekstremite fonksiyonellik seviyesini belirlemek için The Disabilities of the Arm, Shoulder and Hand (DASH) anketi kullanıldı. Terapinin temel unsurları nemli ısı uygulaması, aktif, germe ve güçlendirme egzersizleri ve dirsek fleksiyon kontraktürü için statik progresif germe ortezi kullanımıydı. Egzersizler haftada 3 defa terapist kontrolünde yaptırıldı. Hasta diğer günlerde ev egzersiz programı uyguladı ve dirsek ortezini kullanmaya devam etti. Terapinin etkinliğini belirlemek için başlangıçta ve 1 ay sonra yapılan değerlendirme sonuçları karşılaştırıldı. EHA’larında genel bir artış elde edildi. Bu artışlar omuz abdüksiyonu ve dirsek ekstansiyonunda 40 dereceye ulaştı. El tutma kuvvetlerinde bir miktar azalma görülmesine karşın kavrama kuvveti 5, 6 kg arttı. DASH anketi puanında belirgin ilerleme görüldü. Bununla birlikte manuel kas testi sonuçlarında herhangi bir değişiklik gözlenmedi. Bu raporda, statik progresif germe ortezi kullanımıyla desteklenen geleneksel rehabilitasyon yöntemlerinin lokalize sklerodermalı hastalarda rijid kontraktürlerin düzeltilmesinde ve fonksiyonel durumun iyileştirilmesinde etkili olabileceği gösterilmiştir.