Person:
DOĞAN, NAREG

Loading...
Profile Picture
Google ScholarScopusORCIDPublons
Status
Organizational Units
Job Title
First Name
NAREG
Last Name
DOĞAN
Name
Email Address
Birth Date

Search Results

Now showing 1 - 10 of 11
 • PublicationMetadata only
  Syrian refugees- experiences with mental health services in Turkey: -I felt lonely because I wasn-t able to speak to anyone-
  (2019-10-01T00:00:00Z) DOĞAN, NAREG; Dikec, Gul; Uygun, Ersin; DOĞAN, NAREG
  Purpose This study examined Syrian refugee adults- experiences with mental health services due to a mental complaint. Design and Methods This qualitative study used a phenomenological design. The data were collected in semi-structured focus group interviews between June and August 2018. A total of 24 individuals participated in the study. The data were analyzed using Colaizzi-s method of phenomenological interpretation. Findings Seven themes were identified by thematic analysis of the interviews: (a) difficulties making appointments, (b) difficulties obtaining medicine, (c) personal rights, (d) lack of information, (e) language barrier, (f) discrimination, and (g) confidence versus anxiety. Practice Implications Nurses should be aware of the barriers experienced by refugees that affect the quality and accessibility of psychiatric services.
 • PublicationOpen Access
  The profile of psychiatric nurses in Turkey: Academic field
  (2020-01-01T00:00:00Z) Oflaz, Fahriye; Yılmaz, Sevil; Boyacıoğlu, Nur Elçin; Sukut, Özge; DOĞAN, NAREG; DOĞAN, NAREG
 • PublicationMetadata only
  Lohusalarda Doğum Korkusu: Bir Vakıf Üniversitesi Hastanesi Örneği
  (2022-09-29) Meşedüzü M.; Doğan N.; Özel M.; Eker Z.; Kaleli Ü.; MEŞEDÜZÜ, MERVE; DOĞAN, NAREG
  Giriş: Gebelik ve doğum sürecinde kadınların doğum korkusu deneyimleyebilmektedir. Kadınların yaşadıkları bu korku doğum öncesi, sonrası ve sonrasında yaşananları doğrudan etkiler. Bu nedenle doğum korkusu korkularından ve ormandan çıkmalarını belirlemenin resmilik görüntüsüne yol gösterici gideceği ve sezeryanların düşmesine neden olacağı Yedi. Amaç: Bu doğum eyleminden sonra doğuma maruz kalan korkunun ölçümlerini belirleme değerleri. Yöntem: Araştırmanın örneklemesini Ocak -Nisan 2022 arasında bir vakıf üniversitesi hastanesine muhafaza ve kabul eden 107 lohusa oluşturuyor. Veriler \"Kişisel Bilgi Formu\" ve Wijma ve ark. tarafından barındırılan \"Wijma Doğum Beklentisi/Deneyimi Ölçeği (W-DEQ) B versiyonu\" kullanılarak toplanmıştır. Ölçek kadın doğum sonrası korku ve deneyimlerini ölçmektedir. W-DEQ puanları dört alt grupta değerlendirilmektedir. Bunlar; düşük doğum korkusu yaşayanlar ≤37, orta derecede doğum korkusu yaşayanlar 38-65, ağır doğum korkusu yaşayan kadınlar 66-84 ve klinik doğum korkusu yaşayanların puanı ≥ 85 olduğu biliniyor. Verilerin değerlendirilmesinde bekletme yöntemleri olarak sayı, yüzde, ortalama, standart sapma kullanılmıştır. Wijma ölçekleri ve alt kaynaklarının iç sahipliği ve güvenirliği Cronbach\"s Alpha=0,899 olarak bulundu. Verilerin dalgalanma analizi SPSS 22.0 programı kullanılarak analiz edilmiştir. Bulgular: Çalışmaya katılan lohusaların doğum beklentisi W-DEQ puanları %28\"i orta (n:30), %34,6\"sı ağır (n:37), %37,4\"ü klinik düzeyde problem (n:40) olarak dağılmaktadırlar. Katılanların \"Wijma Doğum Beklentisi\" toplam puan ortalaması ise 81,551±23, 775 (min=40; ​​maks=169) ayna olarak. Doğum şekli normal olanların %25,6\"ı orta (n=10), %30,8\"i ağır (n=12), %43,6\"ı klinik düzeyde (n=17) problemli; sezaryen olanların %29,4\"ü orta (n=20), %36,8\"i ağır (n=25), %33,8\"nin klinik düzeyinde (n=23) problemli olduğu görülmektedir. W-DEQ puanları, normal doğum yapanların 84.744 (n= 39), sezeryan olanların ise 79.721(n= 68) olduğu. Ancak Wijma Doğum Beklentisi ile doğum şekli arasında anlamlı bir ilişki bulunmamıştır (X2=1,016; p=0,602>0.05). W-DEQ toplam puanları eğitim, yaş, kronik hastalık, sürekli ilaç kullanma durumu, şu anda çalışma durumu, gebelik ve doğum sayısı, daha önceki doğumlarda olumsuz bir deneyim yaşama durumu, eşin ve hamile hamile isteme durumu, olumsuz doğum deneyimine sahip olma oranlarına göre değişkenliği göstermiyor(p>0.05). Sonuç ve Öneriler: Çalışmanın sonuçlarına göre kadınların doğum sonrası korku düzeylerini etkileyen faktörlerin daha detaylı araştırılması, bu faktörlere bağlı ortaya çıkan doğum korkusunu önlemeye veya ortadan kaldırmaya yönelik eğitim ve girişimlerin planlanması önerilmektedir.
 • PublicationOpen Access
  Relationship Between Psychiatric Nurses’ Resilience and Empathic Tendencies
  (2021-06-01T00:00:00Z) Doğan, Nareg; Boyacıoğlu, Nur Elçin; DOĞAN, NAREG
 • PublicationMetadata only
  Online Exam Model In Physical Environment: Experience In A Nursing Department
  (2022-12-01) DAĞCI M.; KOYUNCUOĞLU E.; KIYAK Y.; ADIGÜZEL Y.; DEMİRCAN B.; ERDOĞAN Ö.; DOĞAN N.; ATEŞ N.; ÇAM F.; MEŞEDÜZÜ M.; et al.; DAĞCI, MAHMUT; KOYUNCUOĞLU, ELİF; KIYAK, YASEMIN; ADIGÜZEL, YASEMIN; DEMİRCAN, BURCU; ERDOĞAN, ÖZCAN; DOĞAN, NAREG; ATEŞ, NİMET
 • PublicationMetadata only
  Türkiye Psikiyatri Hemşireleri Profili Çalışması: Akademik Alan
  (2018-11-23) Sukut, Özge; Bıyacıoğlu, Nur Elçin; DOĞAN, NAREG; DOĞAN, NAREG
 • PublicationMetadata only
  Covid-19 Pandemi Sürecinde Yetişkin Bireylerin Psikolojik Sıkıntıları, Yalnızlık Durumu ve Yaşam Kaliteleri Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi
  (2021-01-07T00:00:00Z) İlhan, Nesrin; Doğan, Nareg; Adıgüzel, Yasemin; Aştı, Türkinaz; Erdoğan, Özcan; DOĞAN, NAREG; ADIGÜZEL, YASEMIN; AŞTI, TÜRKINAZ; ERDOĞAN, ÖZCAN
 • PublicationOpen Access
  The profile of nurses in psychiatric units: Istanbul sample
  (2021-01-01T00:00:00Z) Oflaz, Fahriye; Boyacioglu, Nur Elcin; Yilmaz, Sevil; Sukut, Ozge; DOĞAN, NAREG; Enginkaya, Semra; DOĞAN, NAREG
 • PublicationMetadata only
  Yaşlı Bireylerin -Algılar Çerçevesi -ne Göre Kurum Bakımına Yönelik Deneyimleri
  (2018-11-24T00:00:00Z) Duru, Yusuf; Doğan, Nareg; Işıl, Özlem; Adıgüzel, Yasemin; DOĞAN, NAREG; ADIGÜZEL, YASEMIN
 • PublicationMetadata only
  Az Bilinen Ortamlar: Çocuk Ve Ergen Psikiyatri Klinikleri
  (2018-05-12) DOĞAN, NAREG; Küçük, Leyla; DOĞAN, NAREG