Person:
KÜLTÜR, ESRA

Loading...
Profile Picture
Google ScholarScopusORCIDPublons
Status
Organizational Units
Organizational Unit
Job Title
First Name
ESRA
Last Name
KÜLTÜR
Name
Email Address
Birth Date

Search Results

Now showing 1 - 6 of 6
 • PublicationMetadata only
  Evaluating the strength of spinal and proximal girdle muscles in patients with axial spondyloarthritis: Correlation with activity, disability, and functionality.
  (2021-03-22T00:00:00Z) Yurdakul, Ozan Volkan; Ince, Ozlenen Eylul; Bagcier, Fatih; Kara, Mert; Aydin, Teoman; YURDAKUL, OZAN VOLKAN; KARA, MERT; KÜLTÜR, ESRA
 • PublicationMetadata only
  Olgularla Nörolojik Rehabilitasyon
  (2021-01-01T00:00:00Z) KARA, MERT; YURDAKUL, OZAN VOLKAN; KÜLTÜR, ESRA; KARA, MERT; YURDAKUL, OZAN VOLKAN
 • PublicationMetadata only
  COVID-19 Pandemisinde Hastalık / Hastane Yönetimi
  (2021-01-01T00:00:00Z) AYDIN, TEOMAN; KÜÇÜKAKKAŞ, OKAN; KARA, MERT; KÜLTÜR, ESRA; AYDIN, TEOMAN; KÜÇÜKAKKAŞ, OKAN; KARA, MERT; KÜLTÜR, ESRA
 • PublicationMetadata only
  Sarcoidosis with axial spondyloarthritis: A case-based review of simultaneous occurrence
  (2022-10-01T00:00:00Z) İNCE, BUĞRA; KÜLTÜR, ESRA; SAYILIR, SAFİYE; KÜÇÜKAKKAŞ, OKAN; İNCE, BUĞRA; KÜLTÜR, ESRA; SAYILIR, SAFİYE; KÜÇÜKAKKAŞ, OKAN
  This article presents a 47-year-old female patient who was concurrently diagnosed with sarcoidosis and axial spondyloarthritis. The coexistence of spondyloarthritis and sarcoidosis, the involvement of bone and sacroiliac synovium in sarcoidosis, and treatment options were discussed.
 • PublicationMetadata only
  Bezmialem Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon
  (2021-02-01T00:00:00Z) Küçükakkaş, Okan; Aydın, Teoman; Yurdakul, Ozan Volkan; İnce, Buğra; Sayılır, Safiye; Yılmaz Baıramov, Nesrin; Öztürk, Delal; Kültür, Esra; Kara, Mert; Demirbağ, Elif; KÜÇÜKAKKAŞ, OKAN; AYDIN, TEOMAN; YURDAKUL, OZAN VOLKAN; İNCE, BUĞRA; SAYILIR, SAFİYE; YILMAZ BAIRAMOV, NESRİN; ÖZTÜRK, DELAL; KÜLTÜR, ESRA; KARA, MERT; DEMİRBAĞ, ELİF
 • PublicationMetadata only
  Anti-TNF kullanımı sonrasında DRESS sendromu ile karışan psöriazis gelişen olgu
  (2022-07-01T00:00:00Z) Öztürk, Delal; Güler, Duygu; Kültür, Esra; Yurdakul, Ozan Volkan; ÖZTÜRK, DELAL; GÜLER, DUYGU; KÜLTÜR, ESRA; YURDAKUL, OZAN VOLKAN
  DRESS (Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms) sendromu, ilaç maruziyetinden 2 ile 6 hafta sonra gelişen; cilt döküntüsü, eozinofili ve sistemik semptomlarla birlikte görülen ciddi bir ilaç aşırı duyarlılık reaksiyonudur. Tanısı için şu kriterlerden en az 3’ünün bulunması gerekir: 1) hastaneye yatış gerektirecek kadar klinik kötüleşme, 2) şüpheli ilaç kullanım öyküsü, 3) akut deri döküntüsü, 4) 38° üstü ateş, 5) en az iki bölgede lenfadenomegali, 6) en az bir iç organ tutulumu, 7) düşük trombositler, 8) yüksek eozinofiller veya anormal lenfosit sayısı gibi kan sayımı anormallikleri. Paradoksal psöriyazis ise Anti-TNF tedavi başlandıktan sonra görülen yeni başlangıçlı psöriatik cilt lezyonu olması veya mevcut psöriazis varlığında psöriatik cilt lezyonlarının alevlenmesini tanımlamaktadır. Tedavinin başlangıcından günler veya aylar sonrasında görülebileceği kabul edilmektedir. Bu sözel bildiride; Bezmialem FTR polikliniğinde seropozitif poliartiküler Romatoid Artit tanısı ile takip edilen 54 yaşında bir kadın hastanın, Anti-TNF (adalimumab) başlanması sonrasında gelişen ve DRESS sendromu ile karışan paradoksal psöriazis olgusunu sunmaktayız.