Person:
YILDIRIM, KARDELEN

Loading...
Profile Picture
Status
Organizational Units
Job Title
First Name
KARDELEN
Last Name
YILDIRIM
Name
Email Address
Birth Date

Search Results

Now showing 1 - 5 of 5
 • PublicationMetadata only
  Uğraşı Temelli Aktivite Analizi
  (2021-10-01T00:00:00Z) Yıldırım, Kardelen; YILDIRIM, KARDELEN
 • PublicationMetadata only
  Uğraşı Temelli Aktivite Analizi, 2. Baskı
  (2021-10-01T00:00:00Z) Yıldırım, Kardelen; YILDIRIM, KARDELEN
 • PublicationMetadata only
  Çocukluk Çağı Kanseri Hastalarında Vücut Kompozisyonuna Göre Günlük Yaşam Aktivitelerine Katılımın İncelenmesi
  (2022-11-05) TANRIVERDİ M.; YILDIRIM K.; ŞAHİN S.; DAVUTOĞLU C.; ÇAKIR F. B.; TANRIVERDİ, MÜBERRA; YILDIRIM, KARDELEN; ÇAKIR, FATMA BETÜL
 • PublicationMetadata only
  Okula Devam Etmeyen Kanserli Çocuklarda Okupasyonel Performans ve Katılım: Çocuklar ve Gençler İçin İşlevsellik, Yetiyitimi ve Sağlığın Uluslararası Sınıflandırılması (ICF-CY) Perspektifi
  (2022-11-05) YILDIRIM K.; TANRIVERDİ M.; ŞAHİN S.; DAVUTOĞLU C.; ÇAKIR F. B.; YILDIRIM, KARDELEN; TANRIVERDİ, MÜBERRA; ÇAKIR, FATMA BETÜL
 • PublicationMetadata only
  Nörogelişimsel Bozukluğa Sahip Çocukların ve Annelerinin Uyku ile İlgili Davranışlarının İncelenmesi
  (2023-10-26) Sarışahin S.; Çorakçı Z.; Zengin G.; Yıldırım K.; Akel S.; Demirci B.; SARIŞAHİN, SÜMEYYE; ÇORAKÇI, ZEYNEP; ZENGİN, GÜLŞAH; YILDIRIM, KARDELEN; AKEL, SULTAN; DEMİRCİ, BEYZANUR
  Amaç:Nörogelişimsel bozukluğa sahip çocuklarda uyku bozuklukları sık yaşanılan bir durumdur ve yaşanılan uyku bozuklukları günlük yaşamı etkilemektedir. Mevcut araştırmanın amacı nörogelişimsel bozukluğa sahip çocuklar ve annelerinin uyku ile ilgili davranışlarını incelemektir.Gereç ve Yöntem:Çalışmamıza nörogelişimsel bozukluk tanısı ile takip edilen çocuklar ve anneleri dahil edilmiştir. Bu araştırma nitel araştırma yöntemlerinden birisi olan fenomenoloji deseniyle yürütülmüştür. Annelere nitel sorular sorularak hem annelerin hem de çocuklarının uyku davranışları değerlendirilmiştir. Nitel veriler içerik analizi kullanılarak çözümlenmiştir.Sonuçlar:Çalışmamıza 35 anne ve çocuğu katılmıştır. Annelerin yaş ortalamaları 32.92±4.35 (min:27-maks:46) yıl ve çocukların yaş ortalamaları 49.82±18.69 (min:19-maks:132) aydır. Nitel analiz sonucunda veriler uyku öncesi ekran süresi, uyku öncesi kafein içerikli besin tüketimi, uyku ortamında telefon/tablet bulundurulması, uyanıklığı artıracak davranış varlığı, uyku hijyeni zayıf anne davranışı ve uyku hijyeni zayıf çocuk davranışı olmak üzere 6 kod; uyku öncesi rutinler ve uyku ile ilgili günlük rutinler olmak üzere de 2 kategori elde edilmiştir.Tartışma:Annelerin ve çocukların uyku öncesi rutinlerinin sağlıklı uykuyu ve uyku kalitesini olumsuz etkileyecek faktörler içerdiği görülmüştür. Nörogelişimsel bozukluğa sahip çocuklarda sıklıkla karşılaşılan uyku bozukluklarının en önemli sebeplerinden birinin uyku öncesi rutin olduğu ortaya çıkmıştır. Nörogelişimsel bozukluğa sahip çocukların ailelerine uyku davranışlarını iyileştirmeye yönelik değerlendirme ve müdahale yaklaşımlarının uygulanmasını önermekteyiz.Anahtar Kelimeler:Uyku, Anneler, Nörogelişimsel bozukluklar, Çocuklar