Person:
ÖZÇELİK, SEMRA

Loading...
Profile Picture
Google ScholarScopusORCIDPublons
Status
Organizational Units
Organizational Unit
Job Title
First Name
SEMRA
Last Name
ÖZÇELİK
Name
Email Address
Birth Date

Search Results

Now showing 1 - 10 of 35
 • PublicationOpen Access
  Comparative Evaluation of Orthostatic Hypotension in Patients with Diabetic Nephropathy.
  (2021-07-20T00:00:00Z) Aytaş, Gamze; Elçioğlu, Ömer C; Kazancıoğlu, Rümeyza; Gürsu, Meltem; Artan, A Serra; Yabacı, Ayşegül; Soysal, PINAR; Bilgi, Kadir; Özçelik, Semra; KAZANCIOĞLU, RÜMEYZA; ELÇİOĞLU, ÖMER CELAL; GÜRSU, MELTEM; YABACI TAK, AYŞEGÜL; SOYSAL, PINAR; ÖZÇELİK, SEMRA
  Introduction: Orthostatic hypotension (OH) affects 5-20% of the population. Our study investigates the presence of OH in diabetic nephropathy (DNP) patients and the factors affecting OH in comparison with nondiabetic chronic kidney disease (NDCKD) patients. Method: Patients presented to the nephrology clinic, and those who consented were included in the study. DNP was defined by kidney biopsy and/or clinical criteria. NDCKD patients of the same sex, age, and eGFR were matched to DNP patients. Demographic parameters and medications were obtained from the records. OH was determined by Mayo clinic criteria. The same researcher used an electronic device to measure blood pressure (BP). All samples were taken and analyzed the same day for biochemical and hematologic parameters and albuminuria. Results: 112 (51 F, 61 M, mean age: 62.56 ± 9.35 years) DNP and 94 (40 F, 54 M, mean age: 62.23 ± 10.08 years) NDCKD patients were included. There was no significant difference between DNP and NDCKD groups in terms of OH prevalence (70.5 vs. 61.7%, p = 0.181). Male patients had significantly higher OH prevalence than female patients (74.7 vs. 60.0%, p = 0.026). There was no significant difference in change in systolic BP between the groups (24.00 [10.00-32.00] mm Hg vs. 24.00 [13.75-30.25] mm Hg, p = 0.797), but the change in diastolic BP was significantly higher in the DNP group (8.00 [2.00-13.00] mm Hg vs. 6.00 [2.00-9.00] mm Hg, p = 0.025). In the DNP group, patients with OH had significantly higher uric acid levels than those without OH (7.18 ± 1.55 vs. 6.36 ± 1.65 mg/dL, p = 0.017). And, 73.7% of patients on calcium channel blockers developed OH (p = 0.015), and OH developed in 80.6% of 36 patients on alpha-blockers (p = 0.049). Conclusion: OH prevalence is very high in CKD, and etiology of CKD does not have a statistically significant effect on the frequency of OH, despite a difference that could be meaningful clinically. Therefore, patients with CKD are checked for OH, with or without concurrent diabetes mellitus. Evaluation of postural BP changes should be a part of nephrology practice.
 • PublicationMetadata only
  Seroprevalence of Toxoplasma gondii infection among psychiatric diseases
  (2020-03-01T00:00:00Z) Özpınar, Necati; Kaya, Tuğba; Yelboğa, Zekeriya; Yılmaz, Nuryıl; Özçelik, Semra; ÖZÇELİK, SEMRA
 • PublicationMetadata only
  [The Investigation of Acanthamoeba and Other Free Living Amoeba in Swab Samples Obtained from Conjunctiva and Eye Lid].
  (2015-09-01T00:00:00Z) YÜNLÜ, Ö; ÖZÇELIK, SEMRA; Arıcı, MUSTAFA KEMAL; ÖZÇELİK, SEMRA; ARICI, MUSTAFA KEMAL
 • PublicationMetadata only
  [Seroprevalence of babesiosis in cattle in Sivas].
  (2010-01-01) Kalkan, K; Ozçelık, SEMRA; Malatyali, E; ÖZÇELİK, SEMRA
 • PublicationMetadata only
  Klinik Eğitimde Ölçme Değerlendirme Yöntemlerinin Etkinliğinin Değerlendirilmesi
  (2017-03-30) ARICI, DİLEK SEMA; SARIKAYA, ÖZLEM; ÖZÇELİK, SEMRA; ARICI, DILEK SEMA; ÖZÇELİK, SEMRA
 • PublicationMetadata only
  Tıp Fakültesi Öğrencilerinde Sağlık Anksiyetesi ve Hipokondri
  (2020-10-14T00:00:00Z) Arslan, Berna; Özçelik, Semra; ÖZÇELİK, SEMRA
  Tıp Fakültesi Öğrencilerinde Sağlık Anksiyetesi ve HipokondriBerna Arslanarslanberna1995@gmail.com, Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fatih, İstanbulSemra Özçeliksemraozcelik@bezmialem.edu.tr, Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Anabilim Dalı, Fatih, İstanbulGiriş:Hipokondriyaz veya hipokondri, bir kişinin ciddi bir hastalıktan aşırı ve gereksiz yere endişe duyduğu bir durumdur. Hipokondriyazisi olan bir birey hipokondriyak olarak bilinir. Hipokondriyaklar, semptom ne kadar küçük olursa olsun, tespit ettikleri fiziksel veya psikolojik semptomlar hakkında gereksiz yere endişelenir ve kendilerinin veya başkalarının ciddi bir hastalığa sahip olduklarına veya teşhis edilmek üzere olduğuna ikna olurlar. Tıp eğitimi alan öğrencilerde zaman zaman bu belirtiler ortaya çıkabilir.Amaç:Bu çalışmada; hipokondri ile ilgili daha önce yapılmış az sayıdaki araştırmalardan yola çıkarak Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri arasında, mevcut morbidite korkusu, sağlıkla ilgili kaygı düzeyinin değerlendirilmesi ve bu fenomenin sıklığının araştırılması amaçlanmıştır.Yöntem:Çalışmamızda Bezmialem Vakıf üniversitesi Tıp fakültesindeki 1’den 6’ya kadar tüm dönemlere Sağlık Anksiyetesi Envanteri (kısa versiyon) uygulanmıştır. Anket, 1,2,3 ve 4. sınıflara kağıt üzerinden 5 ve 6. sınıflara internet üzerinden yapılmıştır.Sağlık anksiyetesi envanteri (kısa versiyon):2 alt boyut ve 18 maddeden oluşmaktadır. 1. alt boyut, bedensel belirtilere aşırı duyarlılık ve kaygıdır ve 14 maddeden oluşmaktadır. 2. alt boyut, hastalığın olumsuz sonuçlarıdır ve 4 maddeden oluşur. Derecelendirme 4’lü likerttir. 0=hiç, 3= her zaman olarak belirlenmiştir. Ölçeğin puanlamasında ölçekten alınabilecek puan 0 ile 54 arasında değişmekte olup,değerlendirilmesinde yüksek puan, yüksek düzeyde sağlık anksiyetesini göstermektedir. Anonim olarak ise iki farklıölçek kullanılmıştır. Biri -tıp öğrencisi hastalığı kaygı- diğeri de -tıp öğrencisi hastalığı stress- ölçekleridir. Her ikiside 5’er sorudan oluşmaktadır. Ayrıca her iki ankette katılımcılara -kesinlikle yanlış - ile -kesinlikle doğru- arasında bir ölçek verilecektir. 1= kesinlikle yanlış, 5= kesinlikle doğrudur.Bulgular:Yapılan analizlere göre Sağlık Anksiyetesi Envanteri ile sınıflar arasında negatif korelasyon mevcuttur. Sınıf yükseldikçe anksiyete oranı düşüş göstermektedir(r= -0.184 p=0.008). Aynı şekilde sınıflar ile Tıp Öğrencisi Hastalığı Kaygı ölçeği ve Tıp Öğrencisi Hastalığı Stres ölçeği arasında da negatif korelasyon mevcuttur. Sınıf arttıkça kaygı ve stres düzeyi azalmaktadır(r= -0.230 p=0,001)(r= -0.245 p<0.001 ).Sınıflarla ölçek puanları arasında zayıf ters yönde ve anlamlı ilişki bulundu. Ölçek puanları ve cinsiyet arasında ise anlamlı bir korelasyon bulunamadı. Ayrıca ölçeklerin kendi arasında da anlamlı korelasyon bulundu. Öğrencilerin anksiyeteleri azaldıkça stres ve kaygı düzeylerinde de düşüşler saptandı. (r= 0.560 p<0.001) (r=0.674 p<0.001) (r=0.739 p<0.001).Sonuç:Elde edilen bulgular tıp eğitimi alan öğrencilerin eğitimlerinin ilk yıllarında kendi sağlıkları ile ilgili kaygı ve stres duydukları, bilgi ve uygulama düzeyi arttıkça sağlıkları hakkında daha az stres ve endişe yaşadıklarını göstermektedir.Anahtar KelimelerHipokondri, Sağlık Anksiyetesi, Tıp Öğrencisi hastalığı
 • PublicationMetadata only
  [Investigation of the relationship between oral and dental health and presence of Entamoeba gingivalis and Trichomonas tenax].
  (2010-01-01) Özçelık, SEMRA; Gedık, T; Gedık, R; Malatyali, E; ÖZÇELİK, SEMRA
 • PublicationMetadata only
  Bir Üniversitenin Girişimsel Olmayan Araştırmalar Etik Kuruluna Yapılan Başvurularda Eksiklikler ve Sıklıkla Yapılan Hatalar
  (2019-08-01) Meral, İsmail; Aştı, Türkinaz; Soysal, Ömer; Yıldırım, Nuran; Özçelik, Semra; Aydın, Teoman; Akbaş, Fahri; Temel, Binnur; Özder, Aclan; Büyükpınarbaşılı, Nur; Dönmez, Nazmiye; Alkaya, Mustafa Fırat; MERAL, İSMAİL; AŞTI, TÜRKINAZ; SOYSAL, ÖMER; YILDIRIM, NURAN; ÖZÇELİK, SEMRA; AYDIN, TEOMAN; AKBAŞ, FAHRİ; TEMEL, BİNNUR; ÖZDER, ACLAN; BÜYÜKPINARBAŞILI, NUR; DÖNMEZ, NAZMİYE
  Girişimsel olmayan araştırmalarda, ilgili etik kurulun onayını almadan çalışmalara başlamak mümkün değildir. Dünya Sağlık Örgütü-nün kurallarına göre, gerekli tüm belgeleri içeren başvuru dosyası ilgili Etik Kurula eksiksiz sunulmalıdır. Araştırmacıların başvuru dosyasındaki belgeleri eksiksiz tamamlamadaki isteksizliği, Etik Kurulların çalışma sürecini yavaşlatmakta ve hatta Etik Kurul ile araştırmacılar arasında tartışmaya bile neden olabilmektedir. Bu nedenle bu çalışma, bir üniversitenin Girişimsel Olmayan Araştırmalar Etik Kuruluna gönderilen proje başvuru dosyalarındaki eksiklikleri ve en çok yapılan hataları göstermek ve araştırmacılar için bir rehber oluşturmak amacıyla yapıldı. 24 Mart 2016 ve 30 Haziran 2018 tarihleri arasında Girişimsel Olmayan Araştırmalar Etik Kurula gönderilen başvuru dosyaları ve kararları ilgili etik kurulun veri tabanından analiz edildi. Başvuru dosyalarının revizyonuna neden olan en önemli gerekçeler, projenin amacının ilgili referanslar eşliğinde yeterince açıklanamaması ve özellikle iyi yazılamamış yöntem kısmı gibi başvuru formundaki eksikliklerdi. Araştırmacıları proje başvuru dosyası hazırlarken en çok yapılan hatalar hakkında eğitmek, Üniversite Etik Kurullarının gözden geçirme sürecinin verimliliğini ve hızını artıracaktır.
 • PublicationOpen Access
  Medical Education in Epidemic and Disaster Situations
  (2020-11-01T00:00:00Z) Özçelik, Semra; Küçük, Özlem Su; Çakır, Erkan; Kazancıoğlu, Rümeyza; ÖZÇELİK, SEMRA; SU KÜÇÜK, ÖZLEM; ÇAKIR, ERKAN; KAZANCIOĞLU, RÜMEYZA
  There is no standard practice for the sustainability of medical education in epidemics such as Covid-19 and disasters affecting society. Synchronous or asynchronous trainings have been carried out in some of universities and colleges that have distance education technical infrastructure, during the Covid-19 pandemic. If every student has access to information technologies and the skills of the instructors who will prepare and deliver the training increase their ability to use information technologies, there is no problem in the implementation and maintenance of theoretical lessons. During the Covid-19 pandemic, we had to go to distance education, which we had not yet implemented at Bezmialem Vakıf University Faculty of Medicine. During this period, we applied asynchronous and synchronous education models (mixed model) for theoretical lessons. However, the fact that practical and internship applications were carried out by distance education - although videos about skills and practices were shot and uploaded to the system - it was not possible to replace the formal education. Distance education is inevitable for the continuity of education in epidemic and disaster situations. However, after the epidemic and disaster situations have passed, practical and internship practices should be carried out as much as possible in addition to distance education in medical education. In normal times, distance education can only be used to support formal education in medical education. As a result of all these evaluations and experiences we gained in the Covid 19 pandemic, we think that synchronous/synchronous distance education applications will improve over time and contribute to medical education.